The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.11.1824

Ægteparret Kurtzhals’ havde så vidt vides to døtre:
Marie Margrethe Kurtzhals (ca. 1803-1880), gift efter 1845 med universitetspedel Frederik Ferdinand Speer (1798-1871).
Den anden hed antagelig Nielsine (1808-1888), gift med Johan Hendrik Falkenthal (ca. 1790-1850).
I 1801 havde parret ifølge folketællingen også en søn, Lars Wilhelm Kurtzhals (ca. 1798 – ??). Ham kendes der dog ikke spor af i senere kilder.
Jf. folketællingerne over København og V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976).

Last updated 22.11.2018