Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3574 af 10246
Afsender Dato Modtager
Niels Schønberg Kurtzhals [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl uden motiv.

26.11.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: ST / Hr Etatsraad og Ridder etc: / Thorvaldsen / Rom.

Resumé

Kurtzhals anbefaler Ole Jørgen Schmidt til Thorvaldsen. Han længes efter billedhuggeren og håber, de ses igen.

Se original

Kjøbenhavn den 26 Novb 1824.

Elskede Thorvaldsen

Med glæde griber jeg denne Leilighed at sende Dig disse par Linier; Overbringeren her af er Herr Archeitect Schmidt, en gamel Bekjendt af mig, som deels ved offentlig og deels ved privat Understøttelse, har været saa lykkelig at see sit Ønske Maal opfylt ved en Udenlandsk Reise – Min Bøn til Dig min ærede Ven er, om at Du ved Din sielden Indflydelse, ville Bidrage til at gjøre ham hans Ophold der saa frugtBringe[n]de som muelig – Af Nyheder har jeg herfra intet at melde dig uden denne at Du har mistet en gammel Veninde i min Moder, hendes Dødsfald indtraf i Janurarii Aaret 1821. Kjære Thorvaldsen var det muelig at Sympathie kunne finde Sted imellem Mennesker –, som lever i saa lang en Afstand fra hinanden, hvor ofte ville Du da ikke føle Virkningen deraf; der forbigaar meget faae Dage at jeg jo ikke med min Familie taler om Dig, og mindes de faae men glade Tiemer vi nød i Dit Selskab, give Gud de ey maatte være de sidste! Min Svoger og Søster, min Kone og Børn tilligemed Din Ven sender Dig mange hjertelige Hilsener

Kuertzhals

Arkivplacering
m9 1824, nr. 97
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Dus med Thorvaldsen · Ungdomsvenner
Personer
Fonden ad usus publicos · Cathrine Elisabeth Kurtzhals · Erika Elisa Kurtzhals · Sophie Amalie Kurtzhals · Johann Joachim Schlage · Ole Jørgen Schmidt
Sidst opdateret 01.04.2020 Print