Tilbage til S

Johann Joachim Schlage

Gift før november 1803 med Sophie Amalie Kurtzhals, Thorvaldsens københavnske ungdomskæreste. Han boede som ugift logerende hos familien Kurtzhals ifølge Folketællingen 1801, hvor han kaldes Johan Henrich Slage.

Schlage var født i Tyskland og fik borgerskab som murermester i København 2.6.1797 (jf. Københavns borgerskabsprotokol 1795-1804, p. 125).

Ægteparret Schlage boede i eget hus i Studiestræde 93, nuværende nr. 14.

Schlage er antagelig identisk med sekondløjtnant i Københavns brandvæsen Johan Joachim Schlage, der udmærkede sig under slukningsarbejdet ved Københavns bombardement i 1807.

Referencer

  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1801.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald, København 1905 (1976), p. 968.
  • Arthur G. Hassø: Københavns Brandvæsens Historie. Et Bidrag til Københavns Historie, København 1931, p. 255, 256.

Sidst opdateret 22.11.2018

Johann Joachim Schlage

alias Johan Henrich Slage c. 1766-1833 Dansk, tysk Murermester og brandkaptajn
Omtalt i2 dok.