Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til K

Niels Schønberg Kurtzhals

Kurtzhals var en af Thorvaldsens ungdomsvenner og bror til [en af] billedhuggerens københavnske kæreste[r], Sophie Amalie Kurtzhals.

Niels Kurtzhals og Thorvaldsen var tydeligvis meget nære venner. I det eneste kendte brev mellem de to fra 1824 kalder Kurtzhals sin ven: Elskede Thorvaldsen, også selvom han i brevet skriver, at de kun har tilbragt ”...faae men glade Tiemer…” i hinandens selskab. Han hentyder her sandsynligvis til Thorvaldsens ophold i København fra 3.10.1819 til 11.8.1820. I deres fælles ungdom i København har de uden tvivl brugt flere “Tiemer” sammen.
De var dus, hvilket i øvrigt var almindeligt for Thorvaldsens venner fra hans ungdomstid i København, men efter billedhuggerens ankomst til Rom i 1797 ellers ganske usædvanligt, se evt. Dus med Thorvaldsen.

Kurtzhals blev uddannet på Kunstakademiet, hvor han formentlig lærte Thorvaldsen at kende.

Han arbejdede som assistent for C.F. Hansen navnlig ved opførelsen af Vor Frue Kirke i København. Han har dermed formentlig også kunne tale Thorvaldsens sag i forbindelse med de mange værker, som billedhuggeren udførte til domkirken, se Thorvaldsen og Vor Frue Kirke.
Kurtzhals døde 4.6.1829 kun nogle dage før, at domkirken blev indviet 7.6.1829. I et gravskrift blev han karakteriseret som en “Hædersmand”.

Der findes et tegnet miniatureportræt af Kurtzhals, som blev skænket til Thorvaldsens Museum i 2018. Det tilskrives med et vist forbehold Thorvaldsen, idet det har en del lighedspunkter med de mange andre miniatureportrætter, som billedhuggeren udførte i sin ungdomstid i København, se Portrætter pr. skabelon. Kurtzhals’ portræt rummer dog også visse stiltræk, der adskiller sig fra Thorvaldsens portrætter fra denne tid.

Tilskrevet Thorvaldsen: Niels Schønberg Kurtzhals, formodentlig 1790erne
Tilskrevet Thorvaldsen: Niels Schønberg Kurtzhals
Antagelig 1790erne, C915

Kurtzhals var gift med Cathrine Elisabeth Waarem. Hans mor var Erika Elisa Kurtzhals.

Referencer

  • Dansk demografisk database, folketællingen over København 1801.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 645 (dokumenterer dødsåret).

Sidst opdateret 23.11.2018

Ubekendt kunstner: Niels Schønberg Kurtzhals, formodentlig 1790'erne

Niels Schønberg Kurtzhals

1772-1829 Dansk Arkitekt, murermester og brandkaptajn
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i4 dok.