The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.11.1824

Kilden dokumenterer Erika Kurtzhals’ dødsår.

Last updated 22.11.2018