The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3576 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl med et motiv,k som viser et våbenskjold omkanset af stejlende væddere(?).

29.11.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. Til / Herr EtatsRaad og Ridder / Alberto Thorwaldsen / i Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn den 29 Nov: 1824

En meget geskikt Dansk Architekt, navnlig Schmidt, agter at foretage sig en Reise til Italien, og vil have den Glæde at see Dem min søde Ven Thorwaldsen. At anbefale ham til Deres Godhed, behøver jeg ikke thi han er jo en Dansk Mand. Han reiser, tildeels med Regiæringens Understøttelse; til deels ogsaa ved Venners, og ædle Mænds Bidrag. Jeg misunder ham den Lykke at see Dem min bedste Ven; men i næste Aar haaber jeg ogsaa at kunde komme til Dem, og omfavne Dem.
Schmidt er en meget duelig Mand. De vil finde Fornoyelse ved at giøre hans Bekiendtskab. Hils alle gode Venner i Rom. Jeg længes gyselig efter Italien, skiøndt jeg er overmaade lykkelig i det kiere Fædreneland.
Lev vel! og tænk undertiden paa Deres hengivne Ven

Baron Schubart

Jeg befinder mig raskere end nogensinde, og det er ubegribelig for min Alder –

Archival Reference
m9 1824, nr. 99
Last updated 10.05.2011 Print