Back to J

C.A. Jensen

Studierejse og ophold i Rom

Jensen tog i 1818 ud på en længere studierejse, som førte ham over Wien, Venedig, Bologna, Firenze til Rom, hvor han bosatte sig i tre år. Her mødte han Thorvaldsen og udførte en række portrætter af den derværende kreds omkring ham bl.a. P.O. Brøndsted (i dag ukendt), B.S. Ingemann, H.F.J. Estrup, Herman Schubart (i dag ukendt), Peder Hjort, N.C. Lunzi, Rud Bay, Hermann Ernst Freund, og flere.

Ved en festlig lejlighed 27.4.1819, som er nærmere beskrevet af Rud Bay 1.5.1819, skrev han en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213.

Kopi efter Domenichinos Sibyllen i Cumae

I 1820 udførte Jensen en kopi efter den italienske barokmaler Domenichinos (1581-1641) Sibyllen i Cumae, Galleria Borghese, Rom. Dette maleri blev købt af Christian (8.) Frederik. Det er i dag savnet, jf. Schultz, op.cit., kat.nr. 582.

Kopi efter Rafaels La Madonna di Foligno

I 1820 udførte C.A. Jensen endnu en kopi, denne gang efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII. Kopien blev købt i 1821 af Christian (8.) Frederik til den kongelige malerisamling (jf. 23.12.1820). Maleriet kostede 600 scudi, der skulle betales over tre rater (jf. 27.3.1821). Thorvaldsen, der havde betalt 1. rate (200 scudi) for Christian (8.) Frederik, fik maleriet i pant frem til 1825, hvor kongehuset dokumenterede at have betalt pengene retur (jf. 26.2.1825 og 26.2.1825). Thorvaldsen sendte maleriet til København ved førstkommende lejlighed, dvs. med hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.
Jensens kopi, der blev solgt videre på Frederik 7.s dødsboauktion i 1864, har været savnet siden 1932, jf. Schultz, op.cit., kat.nr. 562.

Portrætkunsten blomstrer

I løbet af 1820’erne og 1830’erne blomstrede Jensens portrætkunst og han skildrede talrige af den såkaldte guldalders hovedpersoner, bl.a. H.C. Andersen, Jonas Collin, H.C. Ørsted, Ludvig Bødtcher, B444, Christine Stampe, B432, og også hendes børn, J.F. Schouw, H.N. Clausen, H.W. Bissen, kogebogsforfatteren madam Mangor, komponisten C.E.F. Weyse, osv. osv.

Jensen var 8.3.1830 et af de første medlemmer af festforeningen De danske Romere i København.

Portrætter af Thorvaldsen

Jensen portrætterede også Thorvaldsen i et par portrætter – ét officielt af billedhuggeren i akademiuniform behængt med ordener (1839, Frederiksborg), og et andet fra samme år meget mindre formelt, B433.

Andre portrætter

På Thorvaldsens Museum er Jensen repræsenteret med de nævnte portrætter af Bødtcher, Stampe og billedhuggeren selv foruden ét af Thorvaldsens ungdomsven C.D. Fritzsch, B227.

Selvportrættet f.o.t.h. er et udsnit af en tegning fra 1820, og den findes i Den kongelige Kobberstiksamling. Selvportrættet er udført i Rom 3.7.1820, som den fremgår af Jensens note på tegningen.

Værker på Thorvaldsens Museum

Se Jensen repræsenteret i Kataloget.

References

Last updated 14.08.2018

C.A. Jensen: Selvportræt, 1820

C.A. Jensen

Christian Albrecht Jensen 1792-1870 Danish Painter
To Thorvaldsen2 Doc.

To and from others1 Doc.
Mentioned in32 Doc.