The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3696 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Sort laksegl med aftryk af det danske rigsvåben.

26.2.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur Mr le Chev. A. Thorwaldsen / à / Rome.

Abstract

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821, samt tilbagebetaling af et andet lån på 200 scudi.

See Original

Kjøbenhavn d 26 febr 1825

Herr Etatsraad Thorwaldsen

Hans Høihed har i vedlagt Brev underrettet Dem om, at Høisamme lader Dem udbetale 200 Scudi for Jensens Copi af Madonna di Foligno. I det jeg paa H.H. Vegne idag giver Ordre til denne Summas Udbetaling, tilføier jeg endvidere Renten af H. Høiheds Obligation for indeværende Halvaar, fra 1e. Octb 1824 til 1 April 1825, og remitterer Dem saaledes

en Anviisning stor ................. Scudi 200 –
en do. ................. 225 –

begge paa DHerrer Torlonia i Rom.

Jeg gjentager min sædvanlige Begjæring om at afskrive Rentebetalingen paa Obligationen med de faae Ord “Renten betalt til 1e. April 1825” –

Modtag Forsikringen om min stedsevarende Høiagtelse og Hengivenhed

Adler

General Comment

Pengeudlån, 200 scudi:
C.A. Jensens kopi 1820 efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII, blev købt i 1821 af Christian (8.) Frederik til den kongelige malerisamling (jf. 23.12.1820) for 600 scudi betalt over tre rater (jf. 27.3.1821). Thorvaldsen, der havde betalt 1. rate (200 scudi) for Christian (8.) Frederik, fik maleriet i pant frem til 1825, hvor kongehuset dokumenterede at have betalt pengene retur (jf. 26.2.1825 og 26.2.1825). Thorvaldsen sendte maleriet til København ved førstkommende lejlighed, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.
Jensens kopi, der blev solgt videre på Frederik 7.s dødsboauktion i 1864, har været savnet siden 1932, jf. Sigurd Schultz, C.A. Jensen, København 1932, bind 2, kat.nr. 562.


Pengeudlån, 225 scudi:

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
m10 1825, nr. 26
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Christian 8. · C.A. Jensen · Giovanni Raimondo Torlonia
Last updated 29.04.2015 Print