Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til U

Jens Ulstrup

Ulstrup og Thorvaldsen var gode venner. Ulstrup blev uddannet på Kunstakademiet og kendte Thorvaldsen fra 1789 fra deres fælles akademitid, se Thiele I, p. 22. Han boede ligesom Thorvaldsen i gaden Åbenrå i København i tidsrummet 1789-96, se evt. artiklen om Thorvaldsens bopæle. Han blev senere regnskabsfører på våbenfabrikken i Frederiksværk.

Thiele I, p. 51, citerer Ulstrups beretning om Thorvaldsens afsked med København ved afrejsen 1796. Kort før afrejsen skrev Ulstrup 7.6.1796 i Thorvaldsens stambog, N213. Samme dato skrev Ulstrups “pige” og senere hustru, Johanne Møller også en hilsen i stambogen. De blev gift samme år.

Ulstrup kendte, ligesom Thorvaldsen, forfatteren Thomas Thaarup.

Da J.M. Thiele i april 1825 i Rom blev enig med Thorvaldsen om at skrive hans biografi, gav billedhuggeren Thiele følgende råd med henblik på oplysninger om hans ungdomstid i København: “‘Tal med Stephen Heger, eller med Carl Heger! De kiendte mig i den Tid! Og saa havde jeg ogsaa,’ tilføiede han, ‘en Ungdoms Ven, som hed Ulstrup, – han er nu paa Frederiksværk! Spørg dem! De veed mere end jeg!’” (Thiele III, p. 250).

Thorvaldsen tegnede i 1790’erne et portræt af Jens Ulstrup og hans kone. Tegningerne befinder sig i privateje og er udført i den tegnestil, der kendetegner portrætterne fra Thorvaldsens ungdomsdage i København.

Referencer

  • THM jour.nr. 7II – 9/1937 (her oplyses bl.a. Ulstrups præcise leveår)
  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1787 (22 år) og 1801 (40 år); folketællingen over Vinderød v. Frederiksværk 1834 (73 år).
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 1138 (død 21.9.1840 som 76-årig).

Sidst opdateret 09.04.2013

Bertel Thorvaldsen: J. Ulstrup

Jens Ulstrup

1761-1840 Dansk Guldsmed, stempelskærer, ciselør og regnskabsfører
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i3 dok.