Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til P

Ponte Molle-selskabet

Denne biografi er under udarbejdelse.


Thorvaldsen blev medlem af Ponte Molle-selskabet senest i 1812, hvor han deltog i selskabets første forårsfest (Cervaro-festen) ved Cervarohulerne, ca. 8 km. nordøst for Rom, jf. Noack: Das Deutschtum … op. cit., p. 508.

Selskabet udgjorde en kombineret kunstner- og festforening for primært de tysk-skandinaviske kunstnere, der kom til Rom nordfra. Navnet henfører til broen Ponte Molle, i antikken kaldet Pons Milvius, der som den sidste bro inden rejsens endemål førte over Tiberen. Overgangen over broen blev et billede på en slags åndelig genfødsel – fra barbarisk, uvidende nordbo til klassisk dannet kunstner i Rom. Markeringen var altså nøje forbundet med de tårnhøje forventninger til kunstneres udbytte af studietiden i Rom.

Selskabet uddelte ironiske fortjenstordener, hvoraf Thorvaldsen modtog adskillige, jf. N89, N90, N91, N92, N93, N94 og N95 i samlingerne.

Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser og Thorvaldsen-kronologien.

Referencer

  • H.C. Andersen: Mit livs eventyr, København 1951, kapitel 6, p. 164-165.
  • Gerhard Bott og Heinz Spielmann (ed.): Künstlerleben in Rom. Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Nürnberg 1991, p. 473-490.
  • Franz von Gaudy: ‘Reise- und Lebensbilder’, in: Morgenblatt für gebildete Leser, nr. 135-138 (p. 537-538, 542-543, 545-546 og 550-551).
  • Rita Giuliani: ‘Thorvaldsen e la colonia romana degli artisti russi’, in: Patrick Kragelund og Mogens Nykjær (ed.): THORVALDSEN L’AMBIENTE L’INFLUSSO IL MITO, Rom 1991, p. 131-147.
  • Hjördis Jahnecke: Die Breitenburg und ihre Gärten im Wandel der Jahrhunderte, Kiel 1999, p. 206.
  • Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, 1. bd., Berlin og Leipzig 1927, p. 506-525.
  • Friedrich Noack: Deutsches Leben in Rom 1700 bis 1900, Stuttgart og Berlin 1907, p. 238-262.

Sidst opdateret 05.03.2017

En orden fra Ponte Molle-selskabet #

Ponte Molle-selskabet

Senest 1812, ophørt 1850erne Dansk, norsk, svensk, tysk Fest-, friheds- og kunstnerforening
Omtalt i11 dok.