Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 18231898
Søgningen gav 8 hits
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
2.5.1817 Ponte Molle-selskabet arrangerer et triumftog for Johann Martin von Wagner i et værtshus uden for Porta Salaria, Rom. Thorvaldsen er antagelig til stede.
1826 - 1827 Ponte Molle-selskabet arrangerer et triumftog for 10 af selskabets medlemmer: Thorvaldsen, Otto Magnus Stackelberg, August Kestner, Johan Niklas Byström, Carl Eggers, Eduard Schmidt von der Launitz, Benjamin Ludwig Jollage, Joseph Anton Koch, Joseph Thürmer (1787-1833) og Wilhelm Stier.
Antagelig forår 1833 Ponte Molle-selskabet arrangerer et triumftog for Thorvaldsen, og overrækker ham antagelig bajoccoordenen, N90.
18.11.1833 Deltager i en fest i Ponte Molle-selskabet med skandinaviske og tyske kunstnere, bl.a. H.C. Andersen.
12.9.1841 Ankommer til La Storta, Rom, og modtages af danske, tyske, italienske og russiske kunstnere m.m. Frokost indtages. Modtages også af deputation ved Ponte Molle. Får antagelig overrakt Ponte Molle-selskabets bajoccoorden, N89.
1.1.1842 Udflugt til Fontana dell’Aqua Acetosa ved Ponte Molle med bl.a. familien Stampe og H.P. Holst.
8.1.1842 Ponte Molle-selskabet fejrer Thorvaldsens “anden” ankomst til Rom 12.9.1841 ved en stor fest i værtshuset i Palazzo Fiano, Piazza di San Lorenzo, i Rom. Han anbringes på en trone, kunstnerne omgiver ham med lys og sang, og han får overrakt selskabets bajoccoorden, N91.
28.4.1842 Deltager i Ponte Molle-selskabets forårsfest (Cervaro-festen) ved Cervarohulerne, ca. 8 km. nordøst for Rom. Thorvaldsens skål udbringes, og han tildeles selskabets Vielzuvielverdienstorden, N92.