Tilbage til B

P.O. Brøndsted

Brøndsted lærte Thorvaldsen at kende under sit første ophold i Rom, 1809-10. Thorvaldsen og Brøndsted knyttede et nært venskab, som stadigt fornyedes ved Brøndsteds gentagne besøg i Rom.

Brøndsteds lån hos Thorvaldsen

Et større pengelån fra Thorvaldsen til Brøndsted gav anledning til en vis misstemning mellem de to venner. Brøndsted lånte 2000 romerske scudi af Thorvaldsen, hvilket svarede til flere almindelige årslønninger dengang. Til gengæld måtte Brøndsted stille hele sin møntsamling, sin bog- og manuskriptsamling, adskillige bronzer og nogle marmorfragmenter som garanti, og da han aldrig fik råd til at tilbagebetale lånet, befinder Brøndsteds møntsamling sig i dag på Thorvaldsens museum, jf. Brandt Andersen, op. cit., p. 79 og jf. dokumenter vedrørende emnet P.O. Brøndsteds lån hos Thorvaldsen.

Ophold i Rom

Brøndsted ankom til Rom første gang i sommeren 1809. Han forblev her ca. et år, hvorefter han rejste videre til Grækenland over Syditalien.

På vejen tilbage fra sin ekspedition til Grækenland opholdt han sig desuden fem uger i Rom i 1813, til 23.6.1813, jf. Andreasen, op. cit., p. 82, hvorefter han fortsatte hjem til Danmark.

Brøndsted havde et tredje og sidste ophold i Rom: Fra januar 1819 til sommeren 1820, hvorefter han rejste til de Joniske Øer og Palermo. Han ankom til Rom igen i slutningen af 1820, hvor han forblev indtil juni 1823.

Portrættet til højre er et udsnit af et litografi udført af en ubekendt kunstner. Det befinder sig på Bakkehuset, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.

Brøndsteds børn

Brøndsted havde tre børn:
  • Georg Koës Brøndsted (1814-1878)
  • Marie Augusta Brøndsted (1816-1891)
  • Frederikke Koës Brøndsted (1818-1897)

Børnenes mor Frederikke Brøndsted døde i barselssengen efter sidstnævnte barns fødsel. Herefter kom børnene i pleje hos Frederikkes tvillingesøster Marie Koës, gift Aagaard, som boede på herregården Iselingen ved Vordingborg.

Brøndsted i København

Brøndsted boede 1803-06 Borchs Kollegium i København. Han blev 1832 udnævnt til direktør for Det Kongelige Mønt- og Medaillekabinet, en stilling han bestred til sin død i 1842. Som direktør foretog han betydelige erhvervelser af græske oldtidsmønter og danske guldmedaljer samt sørgede for, at samlingen blev tilgængelig for publikum.

Brøndsted ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

P.O. Brøndsteds grav, Assistens Kirkegård, København, foto 2016
Brøndsteds gravmæle

Referencer

  • Jesper Brandt Andersen: ‘Arkæologen P.O. Brøndsted og herregården Iselingen – en symbiose i Guldalderen’, in: Kulturhistoriske Studier, Sydsjællands Museum 2006, p. 39-101.
  • Øjvind Andreasen: ‘Breve til Baron Herman Schubart II’, in: Personalhistorisk Tidsskrift, 1943, 2, p. 77-118.

Sidst opdateret 10.02.2023

NN: Brøndsted, P.O.

P.O. Brøndsted

Peter Oluf (egentl. Ole) Brøndsted 1780-1842 Dansk Arkæolog, filolog og hofagent
Fra Thorvaldsen1 dok.
Til Thorvaldsen36 dok.
I alt37 dok.

Koncipist for Thorvaldsen23 dok.
Til og fra andre42 dok.
Omtalt i66 dok.