Tilbage til B

G. Borup

Borup assisterede Thorvaldsen ved nogle af hans større arbejder efter hans hjemkomst til Danmark 1838. Han hjalp bl.a. til ved opsættelsen af Vandringen til Golgata, AX662, i Vor Frue Kirke i København og ved opmodelleringen af Herkules, A14.

Som sit vigtigste arbejde udførte han 1847 efter Thorvaldsens død dennes relief Jupiter, Minerva og Nemesis, AX95, jf. A316, i brændt ler / terrakotta til facaden på Christiansborg Slot. Dette Thorvaldsen-arbejde overtog han efter H.E. Freunds død. Relieffet blev beskadiget ved Christiansborgs brand i 1884

Omkring 1836 havde han til Trefoldighedskirken i Arendal i Norge udført formindskede gipskopier efter Thorvaldsens Kristus, AX278, og Dåbens engel knælende, jf. A112. I dag befinder disse sig i Aust Agder Kulturhistoriske Senter.

Han fremstillede i oktober 1838 en portrætbuste af Thorvaldsen i terrakotta.

G. Borup: Buste af Thorvaldsen, terracotta, 32 cm, 1838, privateje
G. Borup: Buste af Thorvaldsen, terracotta, 32 cm.
Betegnet verso: “G. Borup Fecit October / 1838 / Eeneberettiget”
Privateje

Hans fødeår angives af Weilbachs Kunstnerleksikon til ca. 1804, men der er nok snarere tale om 1806, jf. folketællingerne over København, op. cit.

Han emigrerede 1852 til USA og levede der resten af sit liv.Værker på Thorvaldsens Museum

Se Borup repræsenteret i Kataloget.

Referencer

Sidst opdateret 05.02.2023

G. Borup

Gotthelf (Gotthilf) Borup Ca. 1806-1879 Dansk Billedhugger
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre2 dok.
Omtalt i14 dok.