Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til B

Johan Bravo

Biografien er under udarbejdelse.

Bravo boede i Rom fra 1827, hvor han lærte Thorvaldsen at kende. Han blev udnævnt til eksekutor for Thorvaldsens testamente mhp. at varetage Thorvaldsens bo i Italien. Der findes i denne forbindelse talrige breve i Thorvaldsens Museums arkiv fra Bravo, der rapporterer hjem til Jonas Collin og Comitten for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum i årene omkring museets oprettelse, hjemsendelse af Thorvaldsens kunst og Thorvaldsens død.

Bravo medvirkede til det praktiske omkring nedpakningen af Thorvaldsens værker og ejendele med henblik på hjemsendelsen 1842. Men der opstod antagelig foråret 1842 en kontrovers mellem Thorvaldsen og Bravo om dette, og billedhuggeren afskedigede Bravo fra jobbet. Han synes dog senere at have fortsat med at hjælpe.
Og senere samme år rejste Bravo også med fregatten Thetis fra Livorno til København 2.10.1842 sammen med Thorvaldsens flyttelæs.

Efter sin ankomst til Rom i 1827 opgav Bravo hurtigt beskæftigelsen som maler og ydede i stedet vejledning og praktisk hjælp til tilrejsende skandinaviske kunstnere:
  • Fra 1838 modtog han årligt et honorar fra den danske stat for dette hverv.
  • I 1843 fik Bravo fast stilling som kunstagent.
  • I 1847 blev han udnævnt til dansk konsul i Rom.
  • I 1855 blev udnævnelsen udvidet til også at omfatte hvervet som både svensk og norsk konsul.
  • Fra 1860 var Bravo medlem af bestyrelsen og formand for Skandinavisk Forening.
  • I 1866 blev han udnævnt til etatsråd.

Bravo var fra akademitiden i København en del af kredsen omkring H.W. Bissen.

Han blev begravet på den protestantiske kirkegård / Cimitero Acattolico i Rom. Portrætmedaljonen på gravstenen, der ses for oven til højre, er udført af den danske billedhugger Johannes Hoffmann (1844-1920) i Bravos dødsår 1876.

Gravmæle for J. Bravo, Cimitero Acattolico
Bravos gravmæle, Cimitero Acattolico, Rom

Referencer

  • N.C.L. Abrahams: Meddelelser af mit Liv, København 1876, p. 266.
  • Inge-Lise og Steen Neergaard: Vi kom fra Danmark, Danmark 1998, p. 62-65.

Sidst opdateret 24.07.2018

Gravmæle for J. Bravo, Cimitero Acattolico

Johan Bravo

Johan Bravo (Josva Brauer) 1797-1876 Dansk, tysk Maler, konsul og etatsråd
Fra Thorvaldsen1 dok.
Til Thorvaldsen13 dok.
I alt14 dok.

Koncipist for Thorvaldsen3 dok.
Til og fra andre114 dok.
Omtalt i71 dok.