Back to B

Johan Bravo

Biografien er under udarbejdelse.

Bravo boede i Rom fra 1827, hvor han lærte Thorvaldsen at kende. Han blev udnævnt til eksekutor for Thorvaldsens testamente mhp. at varetage Thorvaldsens bo i Italien. Der findes i denne forbindelse talrige breve i Thorvaldsens Museums arkiv fra Bravo, der rapporterer hjem til Jonas Collin og Comitten for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum i årene omkring museets oprettelse, hjemsendelse af Thorvaldsens kunst og Thorvaldsens død.

Bravo medvirkede til det praktiske omkring nedpakningen af Thorvaldsens værker og ejendele med henblik på hjemsendelsen 1842 med fregatten Thetis. Men der opstod i foråret 1842 en kontrovers mellem Thorvaldsen og Bravo om dette, og billedhuggeren afskedigede Bravo fra jobbet.
Christine Stampe skriver i sine erindringer om forholdet:

[...] man nu skulde begynde at pakke ind til Fregatten, som Kongen havde sendt, og som Bravo efter Thors: formening tog sig ikke nok af, han kom og komanderede en heel deel folk, som han hertil havde Ordoneret, men saa gik han og spadserede og lod dem passe sig selv, ja engang var han borte over 8 dage, og Arbeiderne, som fik svær dag løn, giorde hvad de vilde, Een dag skulle vi Tidlig om Morgenen kiøre ud, og Thor: giorde først en lille afstikker til det store Atelier, der fandt han alle Arbeidere siddende, og vente paa Hr: Bravo, med Nøglen, før kunde de intet giøre[.] Nu bandte og skiendte Naturligvis Thorv: paa B: som ikke kunde reiste sig af Sængen, og spilte de kos[t]bare daglønneres Tid, man vil neppe troe hvad det kostede Thorvaldsen at sende disse Sager hiem, baade for folkene som Pakker i[,] Daglønen, og for at giøre Kasser, det gik i Tusende viis, og da Thor: troede at Hr: Bravo fik de 400 Rd: Aarlig fra Danmark især for at have Opsigt med hans Indpakning, var han rasende Opbragt, og blev det altid meere og meere, og til sist tog han sig selv af det, fik Holbeck, Riepenhausen, og andre, til at hielpe sig og afskedigede ganske Bravo [...]

Senere må stemningen være vendt, for Bravo synes dog at have fortsat med at hjælpe.
Og samme år rejste Bravo også med fregatten Thetis fra Livorno til København 2.10.1842 sammen med Thorvaldsens flyttelæs.

Efter sin ankomst til Rom i 1827 opgav Bravo hurtigt beskæftigelsen som maler og ydede i stedet vejledning og praktisk hjælp til tilrejsende skandinaviske kunstnere:
  • Fra 1838 modtog han årligt et honorar fra den danske stat for dette hverv.
  • I 1843 fik Bravo fast stilling som kunstagent.
  • I 1847 blev han udnævnt til dansk konsul i Rom.
  • I 1855 blev udnævnelsen udvidet til også at omfatte hvervet som både svensk og norsk konsul.
  • Fra 1860 var Bravo medlem af bestyrelsen og formand for Skandinavisk Forening.
  • I 1866 blev han udnævnt til etatsråd.

Bravo var fra akademitiden i København en del af kredsen omkring H.W. Bissen.

Han var en af de tilstedeværende danske gæster juleaften 1841 i Thorvaldsens lejlighed i Rom.
Bravo er afbildet på det gruppeportræt, som Constantin Hansen tegnede ved sammen lejlighed, Nysø154, se udsnittet f.o.t.h.

Han blev begravet på den protestantiske kirkegård / Cimitero Acattolico i Rom. Portrætmedaljonen på gravstenen, der ses for oven til højre, er udført af den danske billedhugger Johannes Hoffmann (1844-1920) i Bravos dødsår 1876.

Gravmæle for J. Bravo, Cimitero Acattolico
Bravos gravmæle, Cimitero Acattolico, Rom

References

  • N.C.L. Abrahams: Meddelelser af mit Liv, København 1876, p. 266.
  • Inge-Lise og Steen Neergaard: Vi kom fra Danmark, Danmark 1998, p. 62-65.

Last updated 26.04.2024

Thorvaldsen blandt landsmænd juleaften 1841 i Rom #

Johan Bravo

Johan Bravo (Josva Brauer) 1797-1876 Danish, german Painter, consul
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen13 Doc.
Total14 Doc.

Amanuensis for Thorvaldsen3 Doc.
To and from others114 Doc.
Mentioned in76 Doc.