Tilbage til E

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Denne biografi er under udarbejdelse.

I sit testamente af 5.12.1838 udnævnte Thorvaldsen Jonas Collin, H.E. Freund og J.M. Thiele til eksekutorer for sit bo i København. Da Freund døde i 1840, trådte professorerne H.N. Clausen og J.F. Schouw i hans sted. I den sidste tillægsbestemmelse til testamentet af 25.1.1843 blev H.W. Bissen desuden tildelt hvervet. Eksekutorerne talte yderligere et medlem af Københavns Magistrat, overpræsident A.C. Kierulff, som ved sin død i 1846 blev erstattet af Michael Lange.

Se i øvrigt referenceartiklen Thorvaldsens testamente.

Referencer

  • Chr. Bruun og L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892.

Sidst opdateret 27.05.2014

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Virksomme fra 1838/1844 Dansk
Fra Thorvaldsen3 dok.

Til og fra andre167 dok.
Omtalt i11 dok.