Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842

  • Under udarbejdelse, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 0000
  • Denne artikel er under udarbejdelse.

    Størsteparten af Thorvaldsens kunstværker og kunstsamlinger blev fragtet fra Rom til København med den danske flådes skibe i årene 1825 til 1845. Denne referenceartikel omhandler hjemsendelsen i 1842.

Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning
Carl Dahl: Fregatten Thetis og korvetten Flora
på Tajofloden ved aftenbelysning, 1844, B206.

Faktuelle oplysninger

Rom-Livorno: -
Afgang Livorno: 2.10.1842
Ankomst København: 1.11.1842
Skib: Fregatten Thetis
Kaptajn: C.C. Zahrtmann
Besætningsmedlemmer:
Passagerer: Johan Bravo
Antal kasser: 120, skulpturer og relieffer, Thorvaldsens samlinger af kobberstik, tegninger, mønter, gemmer, antikke vaser, antikke fragmenter, malerier, bøger
Transportlister:
Dokumenter vedrørende transporten: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842
Kronologi: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842
Oversigt over alle transporter til København 1798-1845: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst

Hjemsendelsens forløb

Hjemsendte kunstværker

Referencer

  • H. Degenkolv: Oplysninger vedrørende den danske Flaades Skibe i sidste Aarhundrede, København 1906, p. 47.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 208, p. 333.
  • Thiele IV, p. 198-199, 204 (på p. 204 skriver Thiele, at Thetis ankommer “nogle Uger” efter Thorvaldsens ankomst).
  • Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og omgangsliv, samlede til Familielæsning, København 1874, p. 59-61.
  • C.C. Zahrtmann: Nyt Archiv for Søvæsenet II, 1843.
  • M.K. Zahrtmann: Admiral C.C. Zahrtmann. En Mands og en Slægts Historie, København 1927, p. 148 (oplyser den præcise dato for Thetis’ ankomst til København).

Sidst opdateret 06.10.2015