Tilbage til D

Christian Dalgas

Teksten til denne biografi er under udarbejdelse.

Dalgas drev sin forretning fra sit hjem i Livorno.

Thorvaldsen opholdt sig fem uger fra midten af august til midten af september hos Dalgas på sin rejse til Italien i 1841.

Dalgas fik i 1842 tilsendt nogle af Thorvaldsens relieffer – sandsynligvis gipsafstøbninger – til en rumudsmykning i hans hjem i Livorno, jf. 7.3.1842. Det vides p.t. ikke, hvilke relieffer der var tale om.

Hans søskende var Christine Stampe, Susette Schouw, Jean Antoine Dalgas og C. Dalgas.

Christian Dalgas’ kone hed Louisa Salvetti (1789-1853) og stammede fra Schweiz. De havde to sønner Gustave og Federigo, se E. Dalgas, op. cit.

Referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 137-139.
  • E. Dalgas: Familien Dalgas, Slægtregister fra 1685 til 1891 med Beretninger om Familiens Medlemmer og mine egne Livserindringer, Aarhus 1891, særlig p. 24-25.
  • Rud Bay: Sentimentalsk Reise giennem Europa til Algier 1816, in: Julius Clausen og P.Fr. Rist (ed.): Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. I, København 1920, p. 190.

Sidst opdateret 15.02.2023

Christian Dalgas

Christian August Dalgas alias Chrètien Auguste Dalgas 1789-1864 Dansk Handelsmand
Til Thorvaldsen8 dok.

Til og fra andre11 dok.
Omtalt i22 dok.