Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til B

Nicoline Marie Berggren

Nicoline Marie Berggren angives som Thorvaldsens datter med kammerjomfruen på Nysø, Marie Høbye, ifølge Seidel op. cit. Hun blev født på den kongelige fødselsstiftelse i København den 15.10.1840 uden angivelse af forældrenes navne eller faddere.
Thorvaldsen boede mere eller mindre permanent på Nysø i begyndelsen af 1840, jf. Thorvaldsen-kronologien, så rent tidsmæssigt er der intet til hinder for, at historien kan være rigtig.

Moderen Marie Høbye giftede sig senere med Nysøs kusk Niels Rasmussen. Giftermålet, samt den diskrete fødsel, skete muligvis ved baronesse Stampes mellemkomst for at hjælpe både kammerjomfru og Thorvaldsen ud af kniben.

Det vides af gode grunde ikke, om og hvordan Thorvaldsen forholdt sig til sagen – hvis han altså var involveret – men det er måske påfaldende, at han på fødselstidspunktet midt i oktober 1840 rejste alene fra Nysø til København på en kort visit, hvis formål ikke kendes.

I sin tidligste barndom voksede Berggren op på Nysø. Senere flyttede hun med sin mor og Niels Rasmussen til Vordingborg, hvor ægteparret bl.a. arbejdede for daværende krigsminister C.F. Hansen (1788-1873) på Snertingegaard, lige nord for Vordingborg. Her voksede Berggren op sammen med ministerens barnebarn Edward Hansen, hvis børn senere i livet kaldte hende “faster”. Blandt Edward Hansens børn var der ingen tvivl om slægtskabet mellem Thorvaldsen og Berggren, jf. THM journal nr. 18-1/2012.

I 1865 blev Nicoline Marie Berggren gift med Edvard Christian Berggren, grosserer og købmand i Hartlepool, England. Efter mandens død i 1879 vendte hun tilbage til Vordingborg og ernærede sig her som engelsklærer og husbestyrerinde. Ifølge Seidel, op. cit., p. 437, som refererer et par af Hansens børn, lagde Berggren ikke skjul på at være datter af Thorvaldsen, ligesom det tilsyneladende var den almindelige opfattelse på egnen.
Ifølge efterkommere i slægten Hansen bevarede Berggren livet igennem kontakten med den yngre baron Stampe.

Efterkommere i slægten Hansen har bevaret fotografier af Berggren, bl.a. ungdomsportrættet, som ses her til højre, og et senere portræt, som ses nedenfor, foruden andet arkivalsk materiale, som familien venligst har stillet til rådighed.
Berggren bærer på fotografiet til højre en broche i elfenben, der forestiller et englehoved. Ifølge familietraditionen skulle brochen være skåret af Thorvaldsen.

Nicoline Marie Berggren, antagelig omkring 1890
Nicoline Marie Berggren, ca. 1890

Der findes ingen oplysninger om slægtskabet mellem Thorvaldsen og Berggren udover de kilder, der nævnes her, og rigtigheden af historien kan derfor ikke endeligt bekræftes.

Referencer

  • Wilhelm Seidel: ‘Lidt om Thorvaldsens danske datter og hendes moder’, in: Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1973-74, p. 433-439.
  • THM journal nr. 18-1/2012.

Sidst opdateret 14.06.2019

Nicoline Marie Berggren

Nicoline Marie Berggren

1840-1908 Dansk Lærer og husbestyrerinde