Tilbage til W

Christian Winther

Christian Winther mødte Thorvaldsen under sit ophold i Italien 1830-31.

Ved Thorvaldsens hjemkomst til Danmark i 1838 fejredes Thorvaldsen på ankomstdagen af yngre danske kunstnere, som var mødt op for at hylde ham ved hans bolig på Charlottenborg. Thorvaldsens biograf Just Mathias Thiele beskriver, hvordan Christian Winthers digtning ved denne lejlighed spillede en særlig rolle:

Da Thorvaldsen om Aftenen var kommen tilbage til sin Dagligstue, som vendte ud imod den botaniske Have, underettedes han om, at de yngre, danske kunstnere ønskede at bringe ham en Hilsen. Med et Musikchor i Spidsen nærmede Fakkeltoget sig igiennem Havens Gange, og i det aabne Vindue modtog han deres Hilsen i en Sang af Christian Winther. Jf. Thiele, op. cit.

Thorvaldsen og Winther mødtes også i Neustrelitz 27.5.1841 under billedhuggerens rejse fra Danmark til Italien. Winther opholdt sig ved hoffet i Neustrelitz for at lære den derværende hertuginde Mariane dansk som forberedelse til hendes bryllup med Frederik (7.).

Winther var fra 1830erne medlem af festforeningen De danske Romere i København.

Winthers omfattende forfatterskab kendes i dag særligt for versromanen Hjortens Flugt (1855).

Portrættet til højre er et udsnit af et litografi udført 1835 af David Monies (1812-1894). Det befinder sig på Bakkehusmuseet, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.

Referencer

  • Thiele IV, p. 15.

Sidst opdateret 16.08.2018

David Monies: Winther, Christian

Christian Winther

Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther 1796-1876 Dansk Forfatter
Til Thorvaldsen3 dok.

Til og fra andre7 dok.
Omtalt i9 dok.