Tilbage til H

Helene

Denne biografi er under udarbejdelse.

Storfyrstinde Helene opholdt sig under pompøse og festlige forhold i Rom i et par måneder i foråret 1829. Ved denne lejlighed lod hun sig portrættere af Thorvaldsen, jf. A247.

Helene
Thorvaldsen: Helene, A247

Modelleringen af busten foregik efter al sandsynlighed over to dage hhv. den 7. og d. 11.4.1829, jf. Thorvaldsen-kronologien. Fyrstinden må have insisteret på, at arbejdet foregik hos hende og ikke i værkstedet, da det af billedhuggerens værkstedsregnskaber fremgår, at dragere har transporteret busten frem og tilbage mellem værksted og hotel. Hendes første besøg i Thorvaldsens værksted fandt formentlig sted den 3.4.1829.

En marmorversion, formentlig fyrstindens eget eksemplar, findes i dag på Eremitagen i Skt. Petersborg. Et andet, ikke helt færdighugget marmoreksemplar, findes, siden 1909, på Palsgaard ved Juelsminde, jf. Arkkataloget, Thorvaldsens Museum, samt Sass, op. cit. Busten på Palsgaard er formentlig identisk med en af de ufærdige buster, som i 1839 blev sendt til København, jf. listen af 3.9.1839, og som i 1849 blev solgt på auktionen på Thorvaldsens Museum, jf. auktionskataloget.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad, op. cit., blev busten beskadiget, da østrig-ungarerne i 1864 brugte den til at skyde til måls efter, ifølge Sass’ efterretninger hos de daværende ejere, var skaderne opstået under den tidligere ejer, prinsesse Marie (1865-1909). Hendes børn skulle have brugt den som skydeskive.

Storfyrstinde Helene blev født tysk som prinsesse Charlotte af Württemberg og i 1824 gift med storfyrst Michael Pavlovich af Rusland (1798-1849) med hvem hun fik fem døtre, hvoraf kun den ene overlevede hende selv.

Om hendes ophold i Rom skrev bl.a. den danske digter Ludvig Bødtcher, jf. Bødtcher, op. cit.:

Til de anseeligste Fremmede hørte den keiserlige Storfyrstinde Helena af Rusland og Kongen af Baiern. Disse høie Personers Liv her i Rom var ganske forskjelligt. Hendes Ankomst var allerede længe i Forveien med Pomp antydet; hun medbragte et Følge af mere end 30 Personer, og indlogerede sig i et Hotel, som tilhører Hertugen af Torlonia, og som hun for 2 Maaneders Afbenyttelse maatte betale med 25,000 Species. Da Lystighederne atter turde yttre sig, kappedes Ministrene hver Aften om at give Fester til hendes Ære, den ene brillantere end den anden, og endnu iovergaars antandte hun med egen høie Haand fra et Vindue i den russiske Ministers Pallads paa piazza Navona, ved Hjelp af en Ilddue, et Fyrværkerie, som for at hædre hendes sidste Aften i Rom var opstilt paa Pladsen. Igaar Morges bortdrog hun som en straalende Comet med en lang Hale af glimrende Equipager efter sig.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Helene repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Arkkataloget, Thorvaldsens Museum.
  • Ludvig Bødtcher: ‘Rom efter det sidste Pave-Valg. (Af en dansk Reisendes Brev fra Rom, dat. 10de Mai 1829)’, in: Kjoebenhavns flyvende Post, 13.1.1830.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 200-211.
  • Vejle Amts Folkeblad, 22.10.1977.

Sidst opdateret 12.10.2018

Storfyrstinde Helene (?) #

Helene

aka Elena Pavlovna Romanova, tidligere Charlotte af Württemberg 1807-1873 Russisk, tysk Storfyrstinde af Rusland, prinsesse af Württemberg
Omtalt i6 dok.