Tilbage til H

C.F. Harsdorff

Harsdorff var en af de mest toneangivende arkitekter i Danmark i anden halvdel af 1700-tallet. Han var arkitekturprofessor ved Kunstakademiet fra 1766 til sin død og C.F. Hansens lærer.

Det lader til, at Thorvaldsen nærede en form for beundring for Harsdorff. I et brev af 20.5.1799 nævner Gotskalk Thorvaldsen Harsdorffs død, hvilket kunne indikere at denne nyhed havde relevans for Thorvaldsen.

Ved et besøg i Roskilde Domkirke i foråret 1820 så Thorvaldsen endvidere Harsdorffs ufærdige kapel til Frederik 5., se evt. kobberstikket af Frederik 5.s gravmonument, E439. Han anmodede derefter Frederik 6. om, at det blev fuldført.
Harsdorff påbegyndte kapellet i 1773, men da Thorvaldsen besøgte Roskilde i 1820, havde det stået ufærdigt siden 1778, grundet uoverensstemmelser mellem Harsdorff og Rentekammeret omkring projektets budget.
C.F. Hansen færdiggjorde kapellet i 1821-25.

Harsdorff blev begravet på Assistens Kirkegård i København.

Mindeplade for C.F. Harsdorff, Assistens Kirkegård
Mindeplade for C.F. Harsdorff, Assistens Kirkegård
Opsat i kirkegårdsmuren


Referencer

  • Frederik Weilbach: Architekten C.F. Harsdorff, København 1928, p. 174-180
  • Thiele III, p. 45-46.

Sidst opdateret 07.09.2020

C.F. Harsdorff

Caspar Frederik (Friedrich) Harsdorff 1735-1799 Dansk Arkitekt
Omtalt i1 dok.