Tilbage til D

J.C. Dahl

Biografien er under udarbejdelse.

Thorvaldsen og den norske landskabsmaler J.C. Dahl var gode venner, og billedhuggeren anså Dahl for en af de bedste malere i sin samtid.

Dahl blev uddannet på Kunstakademiet i København 1811-1818, og ansat som ekstraordinær professor ved Kunstakademiet i Dresden i 1824.

Dahls rejse til Italien 1820-21

I midten af juni, 1820 påbegyndte Dahl en rejse fra Dresden til Italien. Denne rejse bragte ham så langt sydpå som Napoli, men han var også to gange i Rom:

Thorvaldsens buste af Dahl

Omkring maj 1821, under Dahls andet ophold i Rom, modellerede Thorvaldsen hans portrætbuste, A229. Busten, der tilmed var en gave fra Thorvaldsen, stod først færdig i marmor omkring 1827, jf. brev af 16.7.1827 fra Dahl til Thorvaldsen. Marmorbusten af Dahl blev – med en tilsvarende i gips – sendt til København i 1828. Gipsbusten blev opstillet i Kunstakademiet i København, i et særligt rum, der var indrettet til studiet af Thorvaldsens kunst, jf. Bestillingen til kunstakademiet. Marmorbusten er sandsynligvis den, som i dag befinder sig på Bergen Kunstmuseum (i dag Kode).

Thorvaldsen: J.C. Dahl, marmor, færdiggjort 1827, Bergen Kunstmuseum / Kode
Thorvaldsen: J.C. Dahl, marmor
Bergen Kunstmuseum / Kode

Som tak for busten skænkede Dahl Thorvaldsen maleriet Indsejlingen til København, B187, fra 1830.

Dahl i Thorvaldsens malerisamling

Thorvaldsen var tidligt en stor beundrer og samler af Dahls kunst. Således lyder det f.eks. hos Thorvaldsens gode ven, Christine Stampe, op. cit, at ”...han satte Dahl som Landskabsmaler over alle”.

Under Dahls andet ophold i Rom, 1821 producerede han en stor mængde billeder og skitser, og i et brev til sin hustru af 11.5.1821 forklarede Dahl, at: ”Thorvaldsen vil besidde fast alle de Billeder jeg har malt her; men med Betalingen – om det vil jeg fortælle dig siden”, jf. Sass, op.cit.

Det er almindelig kendt, at Dahl havde et meget omskifteligt og til tider mismodigt sind, men måske skuffede Thorvaldsen ham virkelig, da det kom til betalingen af de ti nedenstående malerier. Disse kan betragtes som hoveddelen af det arbejde Dahl udførte under sin rejse til Italien (1820-21), og Dahl havde nok forventet en større generøsitet af Thorvaldsen. Aubert, op. cit. anfører, at denne handel med Thorvaldsen har lært Dahl i fremtiden at handle “klogere” og “forsigtigere”. Noget kunne tyde på, at Thorvaldsen kun har betalt meget lidt, hvis overhovedet noget, for Dahls malerier.

Malet 1821 i Rom og købt af Thorvaldsen

Vesuv og Napoli

Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud, 1821 Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud
Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud, 1821 Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud
Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud, 1821 Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud
Bugten ved Napoli med Vesuv i udbrud set fra en grotte, 1821 (Muligvis tiltænkt Hermann Ernst Freund, se MLB, II, p. 122) Bugten ved Napoli med Vesuv i udbrud set fra en grotte

Italien øvrige

Peterspladsen i Rom i måneskin, 1821 Peterspladsen i Rom i måneskin
Vejen ved La Storta nord for Rom, 1821 Vejen ved La Storta nord for Rom
Italiensk landskab med vandfald, 1821 Italiensk landskab med vandfald

Norge

Norsk fjeldlandskab med fos, 1821 Norsk fjeldlandskab med fos
Norsk landskab, Jordalsnuten, 1821 (Muligvis tiltænkt P.O. Brøndsted, se MLB, II, p. 119) Norsk landskab, Jordalsnuten
Norsk fjelddal, 1821 (Muligvis tiltænkt Hermann Ernst Freund eller en anden, men endte hos Thorvaldsen, se MLB, II, p. 122 øverst) Norsk fjelddal

Dahl og Raden Saleh portrætterer Thorvaldsen

Dahl malede i 1841 et portræt af Thorvaldsen i samarbejde med den indonesiske maler Raden Saleh, B467. Under Thorvaldsens rejse fra Danmark til Rom 1841 passerede han 9. juni Dresden, hvor han mødte Dahl og Saleh. De blev sammen med Thorvaldsens rejseselskab, familien Stampe, inviteret af familien Serre til en uges ophold på Schloss Maxen uden for Dresden. Under opholdet påbegyndte Raden Saleh 17.6.1841 et malet portræt af Thorvaldsen på Friederike Serres anmodning. Dahl synes imidlertid ikke resultatet blev godt, hvorefter han korrigerede og fuldendte portrættet. Saleh malede da i stedet et andet portræt på egen hånd, jf. Stampe, op. cit.

Dahl og Saleh: Portræt af Thorvaldsen, 1841 - Copyright tilhører Thorvaldsens Museum
J.C. Dahl og Raden Saleh: Portræt af Thorvaldsen. 17.06.1841
Olie på lærred, Thorvaldsens Museum, B467.

Dahls laksegl

På et brev fra Dahl til en J.H.W. Wagner, Berlin, 20.11.1829 ses Dahls laksegl. Brevet befinder sig i Fondation Custodia, Paris. Seglet gengiver en malers palet og pensler og initialerne J.D.

Dahls laksegl, på brev til J.H.W. Wagner, Berlin, 20.11.1829, Fondation Custodia, Paris, inv.nr. 1971-A.253
J.C. Dahls laksegl
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Dahl repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 57-63.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 123-124.
  • Andreas Aubert: Maleren Johan Christian Dahl, Kristiania 1920, p. 96.
  • Andreas Aubert: Den Nordiske Naturfølelse og Professor Dahl, Kristiania 1894, p. 60-61 og p. 120-121
  • Thiele II, p. 72 (skriver fejlagtigt, at Thorvaldsen mødte Dahl første gang i Dresden 6.9.1820. Dahl påbegyndte allerede sin rejse til Italien i juni og var dermed ikke længere i byen, da Thorvaldsen passerede den på rejsen mod Rom.)
  • Marie Lødrup Bang (MLB): Johan Christian Dahl – Life and Works, vol. II, Oslo 1987, p. 119, 122.
  • Bang, Helsted, Henschen, Jørnæs: J.C. Dahl i Italien 1820-1821, Thorvaldsens Museum, København 1987, p. 9.
  • Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl (Norsk Biografisk Leksikon), 13. februar 2009.

Sidst opdateret 17.09.2018

J.C. Dahl #

J.C. Dahl

Johan Christian Clausen Dahl 1788-1857 Norsk Maler
Fra Thorvaldsen2 dok.
Til Thorvaldsen8 dok.
I alt10 dok.

Til og fra andre2 dok.
Omtalt i28 dok.