Tilbage til M

Peder Malling

Denne biografi er under udarbejdelse.

Malling var på sin store udenlandsrejse 1810-15 og kom til Rom i efteråret 1811, jf. Noack, op. cit., hvor han deltog i kunstnerlivet i Thorvaldsens omgangskreds og som Thorvaldsen boede i Casa Buti. Han rejste fra byen igen efteråret 1815, ibid.

Han fungerede som en af billedhuggerens brevskrivere/koncipister, men lader også til at have været involveret i et alvorligt trekantsdrama mellem Thorvaldsen og hans mangeårige kæreste Anna Maria Uhden, jf. brev af 31.3.1812. Malling forblev, som Thorvaldsen, ugift.

Thorvaldsen skænkede en selvportrættegning til Malling i 1811, C825. Tegningen blev købt af Thorvaldsens Museum efter Mallings død.

Han var elev af og medarbejder hos C.F. Hansen ved opførelsen af Christiansborg Slot og Københavns Råd- og Domhus. 1821-27 blev hovedbygningen på Sorø Akademi opført efter Mallings tegninger.

Mallings far var historikeren og politikeren Ove Malling.
Referencer

  • Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, vol. II, p. 378.
  • Weilbachs Kunstnerleksikon.

Sidst opdateret 03.06.2019

Peder Malling

Peder (Peter) Malling 1781-1865 Dansk Arkitekt
Til Thorvaldsen6 dok.

Koncipist for Thorvaldsen11 dok.
Til og fra andre21 dok.
Omtalt i41 dok.