Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1138 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian Daniel Rauch [+]

Afsendersted

Rom

31.3.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Caroline von Humboldt [+]

Modtagersted

Strasbourg

Resumé

Thorvaldsen ser godt ud trods sine svære lidelser; han er i gang med at udføre frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, til Quirinalpaladset i Rom.
Arkitekten Peder Malling optræder i et trekantsdrama med Thorvaldsen og Anna Maria Uhden. Thorvaldsen tager med Rauch til Carrara og er blevet ansat som professor på San Luca Akademiet med fast hyre. Han vil ikke tilbage til København, men er dog indstillet på at tage på besøg i hjemlandet på et senere tidspunkt.

Rom 31. März 1812

Theuerste beste gnädige Frau.

[…] Thorw. troz der großen Leiden körperlicher und der der Seele sieht wohl aus, und ißt ganz der alte Freund und göttliche Mensch wie Künstler, sogar ein fleißiger arbeitet an einem 60 Palm langen Basrelief für Montecavallo. der Triumph Alex. zur Verzierung der vier Wände eines Zimmers in Gips.

[…]

Malling (detto Maligno) traf Th. bei Sigr. A. M. im Bette in Arriccia hat ungeheuren Krieg verursacht. Malling wohnt bei Th. noch. Th. ißt mit uns Mittag und Abend, führt aber Sigr. A. M. in Gesellschaft etc. etc. Th. geht mit mir nach Carrara, ist auch bei der Ak. von St. Lucca als Profeßor angestellt mit 25 Piaster Monatlich und will nicht nach Copenhg. aber hats angenommen wohl auf einige Zeit dahin zu gehn. […]

Generel kommentar

Dette brev giver os en helt ny viden, omend betydningen ikke er entydig. Finder Malling Thorvaldsen i seng med Anna Maria Uhden, eller er det Thorvaldsen, der træffer Malling i den situation?


Formentlig er der tale om det første, men det afhænger af læsningen og af hvilket navn, der udgør grundleddet. At Thorvaldsen og Uhden var sammen, ville i udgangspunktet ikke ville være underligt, eftersom de var mangeårige og periodevise kærester, og eftersom Uhden var mor til deres fælles søn Carlo Alberto Thorvaldsen. Sønnen var imidlertid død i løbet af sensommeren/efteråret 1811, og ifølge maleren Wilhelm Schadow, citeret bl.a. i Georg Brandes: Thorvaldsen og nogle kvinder, København 1920, p. 23-24, skete det netop pga. Anna Maria Uhdens affære med en ung dansker. Her citeret i Brandes’ oversættelse: “En ung Landsmand af ham [dvs. af Thorvaldsen] kom til Rom, forførte hans Elskede, var, som man troer, Skyld i den lille Søns Død. Der skete gruelige Ting uden Tal, om hvilke det er bedst at tie.”


Kunsthistorikerne Peter Michael Hornung og Kasper Monrad skriver i deres fælles bog C.W. Eckersberg – dansk malerkunsts fader, København 2005, p. 132, at spørgsmålet må rejses om hvorvidt, der var tale om maleren C.W. Eckersberg. Men ovenstående brevcitat fra Rauch lader til at fastslå, at der i stedet var tale om Malling og hans italienske tilnavn il maligno, den ondartede, umoralske, kunne være udsprunget af tragedien. Efter sønnens død, og formentlig også Mallings indtræden på scenen, havde Thorvaldsen og Anna Maria officielt brudt med hinanden, og netop derfor giver det mening, at der igen “udbrød voldsom krig”, som Rauch formulerer det, da Malling fandt Thorvaldsen hos den kvinde, han troede nu måske var hans. Man forstår derfor også Rauchs beskrivelse af Thorvaldsens insisterende føren hende frem efterfølgende. Året efter fødte Anna Maria hende og Thorvaldsens fælles datter, Elisa.


Brevet er citeret fra Simson, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager er medtaget.

Arkivplacering
Schiller-Nationalmuseum, Deutsches Literaturarchiv in Marbach a. N., inv.nr. 75.1373/6
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Jutta von Simson (edit.): Caroline von Humboldt und Christian Daniel Rauch, ein Briefwechsel 1811-1828, Berlin 1999, p. 121-125.

Emneord
Accademia di S. Luca, Thorvaldsens professorat · Aflyste rejser til Danmark · Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom · Karakteristikker af Thorvaldsens person · Kunstnermiljøet i Rom · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Selskabsliv i Italien · Stridigheder med Thorvaldsen · Thorvaldsen og kødets lyster · Thorvaldsen som underviser · Thorvaldsens bofæller i Casa Buti · Thorvaldsens forbliven i Rom · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens rejser i Italien · Thorvaldsens sygdom 1811 · Thorvaldsens udnævnelser · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Ugift og fri
Personer
Accademia di San Luca · Peder Malling · Bertel Thorvaldsen · Anna Maria Uhden
Værker
Sidst opdateret 21.04.2020 Print