Tilbage til A

Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom

Se referenceartikel herom: Alexanderfrisen

Se også: Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Alexanderfrisen, Palais Leuchtenberg, München · Alexanderfrisen, Panthéon, Paris · Alexanderfrisen, Villa Carlotta, Tremezzo · Bestillinger, oversigt · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker

20.3.1812

Peder Malling

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

31.3.1812

Christian Daniel Rauch

Caroline von Humboldt

Thorvaldsen ser godt ud trods sine svære lidelser; han er i gang med at udføre frisen Alexander d...

11.5.1812

Christian Daniel Rauch

Caroline von Humboldt

Rauchs portrætbuste af Thorvaldsen, Dep.31, bliver rost og er meget vellignende. Han vil sende Ca...

10.6.1812

Christian Daniel Rauch

Caroline von Humboldt

Rauch sender de lovede kobberstik af Thorvaldsens relieffer gennem grev von Schulenburg-Witzenbur...

15.12.1812

Peder Malling

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Efter 23.12.1813

Bertel Thorvaldsen

Raffaele Stern

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

7.1.1814

Bertel Thorvaldsen

Ludwig 1.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

December 1817

Lauritz Kruse

Omnes

En subskriptionsindbydelse hvormed Kruse opfordrer sine landsmænd til at bidrage til indkøb af Th...

Efter 1.1.1818

Lauritz Kruse

Omnes

En subskriptionsindbydelse på tysk hvormed Kruse opfordrer sine dansk-tyske landsmænd i Slesvig, ...

27.1.1818

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

14.3.1818

Per Daniel Amadeus Atterbom

Erik Gustaf Geijer

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.4.1818

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kunstakademiet har længe næret ønske om at besidde gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværke...

9.5.1818

Herman Schubart

Christian 8.

Forsikrer den alarmerede Christian Frederik om, at Alexanderfrisen til Frederik 6.s nye Christian...

20.6.1818

C.F. Hansen

Bertel Thorvaldsen

Hansen glæder sig over, at Frederik 6. den 15.6.1818 har befalet Alexanderfrisen, jf. A503, indkø...

20.6.1818

Slotsbygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Frederik 6. bestiller Alexanderfrisen til Christiansborg Slot og takker samtidigt ja til to karya...

20.6.1818

Slotsbygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Kopi af brev af 20.6.1818.

12.10.1818

Jørgen Knudtzon

Bertel Thorvaldsen

Knudtzon anbefaler den engelske arkitekt Benjamin Dean Wyatt til Thorvaldsen. Endvidere meddeler ...

5.1.1820

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1821

Sydney Morgan

Omnes

Uddrag af Lady Morgans bog Italy med omtale af Thorvaldsens værksteder.

31.8.1826

Bertel Thorvaldsen

Luigi Sommariva

Thorvaldsen svarer på Sommarivas anklagende brev vedr. Giovanni Battista Sommarivas bestilling ho...

8.2.1835

Redaktørerne ved Søndagsblad

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

28.2.1846

G. Chiappa

Omnes

I en artikel om Museo Malaspina i Pavia, rapporterer kronisten Giuseppe Chiappa om en generøs don...