Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1937 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

20.6.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Det afsendte brev, som dette er en kopi af, er dateret 20.6.1818.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kopi af brev af 20.6.1818.

[Slotsbygningskommissionens kopibog]

Af et Brev til Hans Høyhed Prinds Christian fra Hans Exellence Geheimeraad Baron Schubarth har Commissionen med megen Fornøyelse erfaret Hr Professorens Beslutning at overlade den meget attraaede Prydelse for den nye Kongeborg af en Friiß i hvid Marmor af Deres Haand efter det Sujet som De har valgt til det Mesterværk der pryder Slottet Monte Cavallo og som har tildraget sig Europas Beundring, hvortil Hr Professoren er villig at tilføye 2de af Dem forfærdigede Cariatider.
Efter at Commissionen herover havde giort Hans Majestæt allerunderdanigst Indberetning, har den ved Allerhøyeste Resol. af modtaget Befaling at tilkiendegive Hr Professoren Hans Mjestæts særdeles Velbehag ved at erholde dette betydelige og skiønne Arbejde fra Deres Haand i det nye Slot, hvorved Commissionen tillige er overdraget paa den Maade og i de Terminer som De maatte ønske det, af Finantserne at anviise de 15000 Specier for hvilke Fædrenelandet efter ovennævnte Hans Exellences Brev erholder dette Kunstværk som dets Eiendom.
Værelset ved Riddersahlen i den nye Kongeborg er bestemt til at prydes med dette Mesterværk og Commissionen vil opbyde alt til at giøre dette Gemaks Indretning og øvrige Decorationer værdig denne Udmærkelse. Af de 4 Vægges Længde i Værelset har man tilføyet vedlagde Maal.
Idet Commissionen giver sig den Ære herom [herved] at underrette Hr Professoren, udbeder den sig tillige behageligen tilkiendegivet naar den tør haabe at Deres Tiid vil tillade Dem at begynde paa dette Arbejde, tilligemed det som De maatte bestemme i Henseende til ovennævnte Sums Anviisning.

[Fra koncepten]

Kiøbenhavn i Slotsbygnings Commissionen, den 20 July 1818.

Generel kommentar

Dette brev er en kopi af brevet af 20.6.1818.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kopibog nr. 36
Thiele
Det afsendte brev er gengivet hos Thiele II, p. 374-375.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom · Bestillingen til Christiansborg · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Christian 8. · Frederik 6. · Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 19.02.2020 Print