Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2021 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Rødt laksegl med motiv af vildsvinehovede.

12.10.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur A. Thorwaldsen / Rome -

Resumé

Knudtzon anbefaler den engelske arkitekt Benjamin Dean Wyatt til Thorvaldsen. Endvidere meddeler Knudtzon, at han og Alexander Baillie vil komme til Rom i slutningen af måneden.

Se original

Kiære Thorwaldsen

Herr Wyatt vil have den Fornøielse at overlevere Dem disse Linier; han er een af Englands anseete Architecteurer og ønsker meget at blive bekiændt med Dem. I Sidstningen af denne Maaned haaber ieg at træffe Dem i Rom; med Glæde seer ieg den Tiid imøde.
Min Ven Baillie følger mig; vi længes meget at samles med Dem og hilser Dem paa det venligste.

Deres Dem hengivne

Jørgen Knudtzon

Florence 12te Octob. 1818

Generel kommentar

Anbefalingen af Wyatt hænger sammen med Jørgen Knudtzons forsøg på at finde en bestiller til en marmorudførelse af Thorvaldsens frise Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503. I den forbindelse havde Benjamin Dean Wyatt udvist interesse, jf. Knudtzons breve til Thorvaldsen af 20.6.1816 og 20.11.1816, for en eventuel bestilling af frisen til Apsley House i London. For mere herom, se Wyatts biografi.

Arkivplacering
m5 1818, nr. 68
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele, men Wyatts besøg i Rom omtalt Thiele II, p. 412, samt interessen for frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, ibid., p. 296-297..
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 35.

Emneord
Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom · Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede
Personer
Alexander Baillie
Værker
Sidst opdateret 13.08.2014 Print