12.10.1818

Afsender

Jørgen Knudtzon

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Rødt laksegl med motiv af vildsvinehovede.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur A. Thorwaldsen / Rome -

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Knudtzon anbefaler den engelske arkitekt Benjamin Dean Wyatt til Thorvaldsen. Endvidere meddeler Knudtzon, at han og Alexander Baillie vil komme til Rom i slutningen af måneden.

Dokument

Kiære Thorwaldsen

Herr WyattI vil have den Fornøielse at overlevereII Dem disse Linier; han er een af Englands anseete Architecteurer og ønsker meget at blive bekiændt med Dem. I Sidstningen af denne Maaned haaber ieg at træffe Dem i Rom; med Glæde seer ieg den Tiid imøde.
Min Ven BaillieIII følger mig; vi længes meget at samles med Dem og hilser Dem paa det venligste.

Deres Dem hengivne

Jørgen Knudtzon

Florence 12te Octob. 1818

Generel kommentar

Anbefalingen af Wyatt hænger sammen med Jørgen Knudtzons forsøg på at finde en bestiller til en marmorudførelse af Thorvaldsens frise Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503. I den forbindelse havde Benjamin Dean Wyatt udvist interesse, jf. Knudtzons breve til Thorvaldsen af 20.6.1816 og 20.11.1816, for en eventuel bestilling af frisen til Apsley House i London. For mere herom, se Wyatts biografi.

Arkivplacering

m5 1818, nr. 68

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele, men Wyatts besøg i Rom omtalt Thiele II, p. 412, samt interessen for frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, ibid., p. 296-297..

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503

Kommentarer

  1. Den engelske arkitekt Benjamin Dean Wyatt.

  2. Wyatts besøg i Thorvaldsens værksted var ifølge Thiele II, p. 412, forgæves, eftersom billedhuggeren i september-oktober 1818 opholdt sig i Napoli og omegn. Bestillingen på en marmorversion af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, blev aldrig realiseret. For mere herom se den generelle kommentar og Wyatts biografi.

  3. Den britiske rigmand og kunstsamler Alexander Baillie.

Sidst opdateret 13.08.2014