The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2021 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Firenze

Information on sender

Rødt laksegl med motiv af vildsvinehovede.

12.10.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur A. Thorwaldsen / Rome -

Abstract

Knudtzon recommends the British architect Benjamin Dean Wyatt to Thorvaldsen. Knudtzon announces that he and Alexander Baillie will arrive in Rome at the end of the month.

See Original

Kiære Thorwaldsen

Herr Wyatt vil have den Fornøielse at overlevere Dem disse Linier; han er een af Englands anseete Architecteurer og ønsker meget at blive bekiændt med Dem. I Sidstningen af denne Maaned haaber ieg at træffe Dem i Rom; med Glæde seer ieg den Tiid imøde.
Min Ven Baillie følger mig; vi længes meget at samles med Dem og hilser Dem paa det venligste.

Deres Dem hengivne

Jørgen Knudtzon

Florence 12te Octob. 1818

General Comment

Anbefalingen af Wyatt hænger sammen med Jørgen Knudtzons forsøg på at finde en bestiller til en marmorudførelse af Thorvaldsens frise Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503. I den forbindelse havde Benjamin Dean Wyatt udvist interesse, jf. Knudtzons breve til Thorvaldsen af 20.6.1816 og 20.11.1816, for en eventuel bestilling af frisen til Apsley House i London. For mere herom, se Wyatts biografi.

Archival Reference
m5 1818, nr. 68
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele, men Wyatts besøg i Rom omtalt Thiele II, p. 412, samt interessen for frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, ibid., p. 296-297..
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 35.

Subjects
Alexander Frieze, Palazzo del Quirinale, Rome · Recommendation or introduction letter, others · Commissions, not Accepted and Unrealized
Persons
Alexander Baillie
Works
Last updated 13.08.2014 Print