12.10.1818

Sender

Jørgen Knudtzon

Sender’s Location

Firenze

Information on sender

Rødt laksegl med motiv af vildsvinehovede.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur A. Thorwaldsen / Rome -

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Knudtzon recommends the British architect Benjamin Dean Wyatt to Thorvaldsen. Knudtzon announces that he and Alexander Baillie will arrive in Rome at the end of the month.

Document

Kiære Thorwaldsen

Herr WyattI vil have den Fornøielse at overlevereII Dem disse Linier; han er een af Englands anseete Architecteurer og ønsker meget at blive bekiændt med Dem. I Sidstningen af denne Maaned haaber ieg at træffe Dem i Rom; med Glæde seer ieg den Tiid imøde.
Min Ven BaillieIII følger mig; vi længes meget at samles med Dem og hilser Dem paa det venligste.

Deres Dem hengivne

Jørgen Knudtzon

Florence 12te Octob. 1818

General Comment

Anbefalingen af Wyatt hænger sammen med Jørgen Knudtzons forsøg på at finde en bestiller til en marmorudførelse af Thorvaldsens frise Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503. I den forbindelse havde Benjamin Dean Wyatt udvist interesse, jf. Knudtzons breve til Thorvaldsen af 20.6.1816 og 20.11.1816, for en eventuel bestilling af frisen til Apsley House i London. For mere herom, se Wyatts biografi.

Archival Reference

m5 1818, nr. 68

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele, men Wyatts besøg i Rom omtalt Thiele II, p. 412, samt interessen for frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, ibid., p. 296-297..

Other references

Subjects

Persons

Works

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503

Commentaries

  1. Den engelske arkitekt Benjamin Dean Wyatt.

  2. Wyatts besøg i Thorvaldsens værksted var ifølge Thiele II, p. 412, forgæves, eftersom billedhuggeren i september-oktober 1818 opholdt sig i Napoli og omegn. Bestillingen på en marmorversion af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, blev aldrig realiseret. For mere herom se den generelle kommentar og Wyatts biografi.

  3. Den britiske rigmand og kunstsamler Alexander Baillie.

Last updated 13.08.2014