31.3.1812

Afsender

Christian Daniel Rauch

Afsendersted

Rom

Modtager

Caroline von Humboldt

Modtagersted

Strasbourg

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen ser godt ud trods sine svære lidelser; han er i gang med at udføre frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, til Quirinalpaladset i Rom.
Arkitekten Peder Malling optræder i et trekantsdrama med Thorvaldsen og Anna Maria Uhden. Thorvaldsen tager med Rauch til Carrara og er blevet ansat som professor på San Luca Akademiet med fast hyre. Han vil ikke tilbage til København, men er dog indstillet på at tage på besøg i hjemlandet på et senere tidspunkt.

Dokument

Rom 31. März 1812

Theuerste beste gnädige Frau.

[…] Thorw. troz der großen LeidenI körperlicher und der der Seele sieht wohl aus, und ißt ganz der alte Freund und göttliche Mensch wie Künstler, sogar ein fleißiger arbeitet an einem 60 PalmII langen Basrelief für Montecavallo. der Triumph Alex.III zur Verzierung der vier Wände eines Zimmers in Gips.

[…]

MallingIV (detto MalignoV) traf Th. bei Sigr. A. M.VI im Bette in Arriccia hat ungeheuren Krieg verursacht. Malling wohnt bei Th. noch. Th. ißt mit uns Mittag und Abend, führt aber Sigr. A. M. in Gesellschaft etc. etc. Th. geht mit mir nach Carrara, ist auch bei der Ak. von St. LuccaVII als ProfeßorVIII angestellt mit 25 PiasterIX Monatlich und will nicht nach Copenhg. aber hats angenommen wohl auf einige Zeit dahin zu gehnX. […]

Generel kommentar

Dette brev giver os en helt ny viden, omend betydningen ikke er entydig. Finder Malling Thorvaldsen i seng med Anna Maria Uhden, eller er det Thorvaldsen, der træffer Malling i den situation?


Formentlig er der tale om det første, men det afhænger af læsningen og af hvilket navn, der udgør grundleddet. At Thorvaldsen og Uhden var sammen, ville i udgangspunktet ikke ville være underligt, eftersom de var mangeårige og periodevise kærester, og eftersom Uhden var mor til deres fælles søn Carlo Alberto Thorvaldsen. Sønnen var imidlertid død i løbet af sensommeren/efteråret 1811, og ifølge maleren Wilhelm Schadow, citeret bl.a. i Georg Brandes: Thorvaldsen og nogle kvinder, København 1920, p. 23-24, skete det netop pga. Anna Maria Uhdens affære med en ung dansker. Her citeret i Brandes’ oversættelse: “En ung Landsmand af ham [dvs. af Thorvaldsen] kom til Rom, forførte hans Elskede, var, som man troer, Skyld i den lille Søns Død. Der skete gruelige Ting uden Tal, om hvilke det er bedst at tie.”


Kunsthistorikerne Peter Michael Hornung og Kasper Monrad skriver i deres fælles bog C.W. Eckersberg – dansk malerkunsts fader, København 2005, p. 132, at spørgsmålet må rejses om hvorvidt, der var tale om maleren C.W. Eckersberg. Men ovenstående brevcitat fra Rauch lader til at fastslå, at der i stedet var tale om Malling og hans italienske tilnavn il maligno, den ondartede, umoralske, kunne være udsprunget af tragedien. Efter sønnens død, og formentlig også Mallings indtræden på scenen, havde Thorvaldsen og Anna Maria officielt brudt med hinanden, og netop derfor giver det mening, at der igen “udbrød voldsom krig”, som Rauch formulerer det, da Malling fandt Thorvaldsen hos den kvinde, han troede nu måske var hans. Man forstår derfor også Rauchs beskrivelse af Thorvaldsens insisterende føren hende frem efterfølgende. Året efter fødte Anna Maria hende og Thorvaldsens fælles datter, Elisa.


Brevet er citeret fra Simson, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager er medtaget.

Arkivplacering

Schiller-Nationalmuseum, Deutsches Literaturarchiv in Marbach a. N., inv.nr. 75.1373/6

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Jutta von Simson (edit.): Caroline von Humboldt und Christian Daniel Rauch, ein Briefwechsel 1811-1828, Berlin 1999, p. 121-125.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Kommentarer

  1. Thorvaldsen havde lidt af feber og mistet sin søn Carlo Alberto Thorvaldsen, formentlig under et rekreationsophold i Ariccia, jf. Thorvaldsen-kronologien.

  2. Dvs. palmi. Se hertil referenceartiklen vedr. datidens romerske mål- og vægtenheder.

  3. Dvs. frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, udført til Palazzo del Quirinale i Rom.

  4. Dvs. den danske arkitekt Peder Malling.

  5. Dvs. “den umoralske” eller “den ondskabsfulde”. Ordspillet på Malling/maligno opstod formentlig på grund af affæren med Thorvaldsens elskerinde.

  6. Dvs. Thorvaldsens mangeårige kæreste Anna Maria Uhden.

  7. Dvs. det pavelige romerske kunstakademi Accademia di S. Luca.

  8. Jf. Thorvaldsen-kronologien af 6.3.1808.

  9. Romersk møntenhed, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

  10. Thorvaldsen besøgte København for første gang siden sin afrejse 3.10.181911.8.1820.

Sidst opdateret 21.04.2020