Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til L

Luise

Dronning Luise af Preussen fik aldrig personlig berøring med Thorvaldsen, men efter hendes død opfordrede hendes mand, kong Friedrich Wilhelm 3. Thorvaldsen og Antonio Canova til at konkurrere om et gravmonument til hende. Opfordringen blev formidlet af Wilhelm von Humboldt. Thorvaldsen undslog sig dog for at deltage i konkurrencen, se brevudkastet af 12.11.1810. Han gav to grunde til sit afslag:

For det første fremhævede han, at kongen allerede havde kapable kunstnere i sin tjeneste, som kunne udføre opgaven, og at han ville forbryde sig mod “venskabs love”, som han skrev til Humboldt, hvis han påtog sig opgaven. Her hentydede Thorvaldsen til den preussiske billedhugger Christian Daniel Rauch, som boede i Rom og kendte Thorvaldsen godt. Rauch havde endda udført en portrætbuste af dronning Luise umiddelbart efter hendes død i 1810.

For det andet brød Thorvaldsen sig ikke om konkurrencer. I brev af 8.12.1810 til Hans West skrev han: “Jeg har været inviteret at concurere til at giøre Dronningen af Prøysens Monument men da jeg ikke skytter om at concurere har jeg afslaaet Samme”. Dette princip fastholdt Thorvaldsen livet igennem. Julius Lange, op. cit., p. 128, tilføjer dog, at Thorvaldsen i 1810 muligvis ikke havde haft store chancer mod den dengang langt mere berømte Canova.

Lange, op. cit., p. 128, tilføjer i øvrigt en sandsynlig tredje grund til Thorvaldsens afslag nemlig den, at en statue, der skulle gengive en liggende og sovende/død person, ville være i modstrid med “Karakteren af hans hele Produktion”.

Thorvaldsen fortalte i brev af 13.3.1811 til Hans West, hvordan sagen endte: “Jeg har den senere Tiid havt den fornøyelse at bidrage til Hr. Rauchs lykke, ved det at jeg i mit Brev til Kongen af Prøysen, angaaende Indbydelsen til Dronningen[s] Monument, yttrede: at jeg fandt det var ubillig at paatage mig et Saadandt Arbeide, da han selv havde egen Lands dugelege Kunstnere – Ifølge heraf har Hr. Rauch faaet benævnte Arbejde.”
Rauch udførte monumentet 1811-14. Gravmælet findes i kongen og dronningens fælles mausoleum i slotsparken ved Charlottenburg i Berlin. Mausoleet blev allerede tidligt en slags pilgrimssted for den Luise-kult, der opstod om den populære dronning.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se dronning Luise repræsenteret i Samlingerne.

Referencer

  • Thiele II, p. 165-167.
  • Julius Lange: ‘Tre utrykte Breve fra Thorvaldsen. (1890)’, in: Georg Brandes & P. Købke (ed.): Udvalgte Skrifter af Julius Lange, København 1900, p. 123-135.

Sidst opdateret 15.10.2018

Dronning Luise #

Luise

Luise, née prinsesse af Mecklenburg-Strelitz 1776-1810 Tysk Dronning af Preussen
Omtalt i10 dok.