Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1025 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

13.3.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke direkte af den citerede del af brevet, men da det er skrevet på samme ark som C.F. Høyers og Thorvaldsens fællesbrev til Hans West, skal nærværende del dateres samtidigt med Høyers brev til West, der er dateret 13.3.1811.

Hans West [+]

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

[...]

Høystærede Hr. Etatzraad!
Deres kiære Breve har jeg med sand fornøyelse modtaget, da jeg deraf seer at Deres befindende gode Hr. Etatzraad er merkkelig Bedre som altiid vel Glæde mig usigelig at hiør det gaaer Dem vel. Ifølge Deres siste Brev erfarer jeg at De ønsker at see Tiiden an, før De beslutter: noget afsendt fra Rom – hvilket jeg finder meget remielig – Jeg har saaledes i Betragtnig af Tiider= og Omstændighederne solgt for billig pris Figuerne som De veed jeg havde tilbudet Commissionen for Slots bygningen i Kjøbenhavn – og tilhører nu Prinz Putbus. Jeg har den senere Tiid havt den fornøyelse at bidrage til Hr. Rauchs lykke, ved det at jeg i mit Brev til Kongen af Prøysen, angaaende Indbydelsen til Dronningen[s] Monument, yttrede: at jeg fandt det var ubillig at paatage mig et Saadandt Arbeide, da han selv havde egen Lands dugelege Kunstnere – Ifølge heraf har Hr. Rauch faaet benævnte Arbejde.
Iøvrigt hvad mig angaaer saa lever jeg ved det gamle og moerer mig fornærværende Tiid med at modellere en Amor. Jeg har vildet brag den gode Hr. v Smithen til Pr: Boniatofchy men han er endnu ikke kommen tilbage – Sigi. Antonino og Palmaroli lever vel og lade Dem paa det forbbindtligste helse – Efter seneste Efterretning fra Baron Schubar hedder det: at han den 15de. Apl rejser til Dannemark; hans Secretair Sigr. Olento og den lille Friderico Zoëga rejser med – han agter i August at komme ingen – til Italien. Efter Deres sædvanlige Bestemthed og Mod – varer det remelig ikke længe før Hr. Etatzraaden begiver sig paa hiemrejsen – og vel jeg da ønske at De ved Deres Ankomst til Fædrenelandet – maa have lige saa meget Lykke som De immer har den Virksomhed, til at befordre Konstens Fremme – Jeg takker Dem mange Gange for Deres meget underholdende Interessante Breve – Gid! De bestandig leve vel ønsker Deres ganske hengivne

Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette brev er sidste del af et fælles brev til Hans West fra C.F. Høyer og Thorvaldsen. Høyers foranstående del kan ses her.
Der findes to udkast til dette brev, ét egenhændigt, og et andet, som C.F. Høyer har nedfældet på papiret.
Der findes desuden en afskrift af brevet på Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4752, 4o.

Arkivplacering
m28, nr. 154b
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Andre referencer

  • Julius Lange: ‘Tre utrykte Breve fra Thorvaldsen’, in: Georg Brandes & P. Købke (ed.): Udvalgte Skrifter af Julius Lange, København 1900, p. 123-124, omtalt p. 127.

Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Statuer, antik mytologi
Personer
Olinto dal Borgo · Friedrich Wilhelm 3. · Luise · Wilhelm Malte Putbus · Christian Daniel Rauch · Gottfried Schmidten · Herman Schubart · Federico Zoëga
Sidst opdateret 04.11.2014 Print