Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1026 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

13.3.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af konceptet, men da det er udkast til Thorvaldsens brev til West af 13.3.1811, må dette udkast dateres samtidigt.

Hans West [+]

Modtagersted

Paris

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Deres tvende Brev har mi
Deres kiere Breve har jeg med sand Glæde Fornøielse imodtaget; da jeg deraf seer at De Deres Befindende Dem saa temmelig vel er mærkelig beder, som alteed vel Glæde mig at hiøre usigelig at hiøre at det gaaer Dem vel.

Deres kiære Breve hare jeg med san Fornøelse modtaget, da jeg Deraf seer at Deres befendende Gode H Etatzraad er merkkelig beder, som altiid vel Glæde mig usegelig at hiør det gaaer Dem vel
Dere beslutning at see Tiiden an før De vel have noget afsendt fra Rom – hvelket jeg finder meget reimlig – Jeg har saaledes i betragtning af Tiiden rne og Omstændighederne solgt for belleg Pris Figurne som jeg De veed jeg havde telbudet Comessionen for Slots bygningen i Kiøb og som nu telhøre nu Prens Botbus – Jeg har den senner Tiid havt den fornøelse at bidrage til hr. Rauchs Lykke, ved det at jeg i mit Brev tel Kongen af Prøysen angaaende Indbydelse tel Dronnengen Monument, ytterede: at jeg fandt det var ubellig at paataage mig et saadandt Arbeæ[de] da han selv havde egenlandes Dugeleg Kunstner – Ifølge heraf for bleven besked til hr Rauch

Høystærede Hr. Etatzraad!

Generel kommentar

Disse brudstykker er udkast til brev af 13.3.1811.

Brudstykkerne er skrevet på bagsiden af en kuvert, som Herman Schubart sendte til C.F. Høyer med en lille besked.

Arkivplacering
m28, nr. 50
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 175.
Personer
C.F. Høyer · Luise · Wilhelm Malte Putbus · Christian Daniel Rauch · Ernst Schimmelmann · Herman Schubart · Slotsbygningskommissionen
Sidst opdateret 25.08.2014 Print