The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1026 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

13.3.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af konceptet, men da det er udkast til Thorvaldsens brev til West af 13.3.1811, må dette udkast dateres samtidigt.

Hans West [+]

Recipient’s Location

Paris

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Deres tvende Brev har mi
Deres kiere Breve har jeg med sand Glæde Fornøielse imodtaget; da jeg deraf seer at De Deres Befindende Dem saa temmelig vel er mærkelig beder, som alteed vel Glæde mig at hiøre usigelig at hiøre at det gaaer Dem vel.

Deres kiære Breve hare jeg med san Fornøelse modtaget, da jeg Deraf seer at Deres befendende Gode H Etatzraad er merkkelig beder, som altiid vel Glæde mig usegelig at hiør det gaaer Dem vel
Dere beslutning at see Tiiden an før De vel have noget afsendt fra Rom – hvelket jeg finder meget reimlig – Jeg har saaledes i betragtning af Tiiden rne og Omstændighederne solgt for belleg Pris Figurne som jeg De veed jeg havde telbudet Comessionen for Slots bygningen i Kiøb og som nu telhøre nu Prens Botbus – Jeg har den senner Tiid havt den fornøelse at bidrage til hr. Rauchs Lykke, ved det at jeg i mit Brev tel Kongen af Prøysen angaaende Indbydelse tel Dronnengen Monument, ytterede: at jeg fandt det var ubellig at paataage mig et saadandt Arbeæ[de] da han selv havde egenlandes Dugeleg Kunstner – Ifølge heraf for bleven besked til hr Rauch

Høystærede Hr. Etatzraad!

General Comment

Disse brudstykker er udkast til brev af 13.3.1811.

Brudstykkerne er skrevet på bagsiden af en kuvert, som Herman Schubart sendte til C.F. Høyer med en lille besked.

Archival Reference
m28, nr. 50
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 175.
Persons
C.F. Høyer · Luise · Wilhelm Malte Putbus · Christian Daniel Rauch · Ernst Schimmelmann · Herman Schubart · Slotsbygningskommissionen
Last updated 25.08.2014 Print