Back to H

C.F. Høyer

Høyer var elev af Abildgaard og vandt i 1803 Kunstakademiets store guldmedalje og det dertil knyttede rejsestipendium.

Han kom til Rom i medio november 1805 og boede i Rom i Casa Buti ligesom Thorvaldsen, antagelig allerede fra sin ankomst, se brev af 28.2.1806. Han blev i Italien indtil medio september 1811, havde et tæt forhold til Thorvaldsen og fungerede ofte som billedhuggerens brevskriver.

Fra Høyers ophold i Italien er hans breve til Abildgaard bevaret i Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. Disse breve rummer ofte oplysninger om Thorvaldsen, hvor Høyer syntes at være blevet en slags talerør for billedhuggeren, sikkert fordi Høyer kendte til Thorvaldsens ulyst til brevskrivning og i nogen grad kunne kompensere herfor i korrespondancen med Abildgaard.

Abildgaard giver i et brev af 14.8.1806 til Thorvaldsen en lille karakteristik af maleren:

“Høyer er et got ærligt Menniske uden Kneb, vær ham behielpelig i hvad De kan, ieg er vis paa han vil være taknemmelig, skade han er alt for frygtsom, hvad der kan udrettes ved fliid vil han opnaa, men De maa sætte lidt Mod og Dristighed i ham, og lad ham icke Pensle for længe paa een og samme ting.”

Han så potentiale i Høyer, og Høyer malede da også efter hans principper – i så høj grad, at hans malerier næsten til forveksling ligner Abildgaards, jf. f.eks. B409.

Efter Abildgaards død i 1809 gik det ned ad bakke for Høyer. Hans ambition var at blive professor efter Abildgaard, og selvom han endelig i 1812 blev optaget som medlem, valgte Kunstakademiet i 1818 de yngre malere C.W. Eckersberg og J.L. Lund til professorer. To efterfølgende gange blev hans ansøgninger til et professorat afvist, og nederlagene førte til en konflikt mellem Høyer og Kunstakademiet. I 1826 blev Høyer endda ekskluderet fra Akademiforsamlingen. Thorvaldsens og Høyers fælles ven, miniaturemaleren Christian Horneman, skriver i brev af 4.5.1829 om Høyers ulykkelige situation.

Thorvaldsen fremstillede en portrætbuste af Høyers mor i 1809, A763, antagelig som en venskabelig gestus over for sønnen. Han erhvervede endvidere nogle af Høyers malerier og tegninger, se linket nedenfor.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Høyer repræsenteret i Kataloget.

References

Last updated 27.08.2017

C.F. Høyer

Christian Fædder Høyer 1775-1855 Danish Painter
To Thorvaldsen19 Doc.

Amanuensis for Thorvaldsen22 Doc.
To and from others22 Doc.
Mentioned in46 Doc.