The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 532 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

Rom

28.2.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til S: T: Justisraad Abildgaard

Abstract

Høyer rapporterer til Nicolai Abildgaard om sin færden i Rom. Han er glad for at bo hos Thorvaldsen.

Rom d 28e Feb: 1806.

Høystærede kiære Hr Justisraad! Jeg har modtaget Deres meget venskabelige Brev af 31d Dec tillige med det fra Academiet og takker Dem af mit ganske Hierte for den Bevaagenhed, som De altiid saa oprigtig viiser mod mig;
[...]
Jeg kan ikke rose mig af hvad ieg end til nu haver bestilt uagtet ieg altiid er beskæftiget; thi nylig har jeg faaet Tilladelse at arbeide i Farnese ieg har følgelig til nu ikke bestilt andet end see mig om og fundet min Fornøelse i at componere hvortil Thorvaldsen har ved sit Bifald opmuntret mig meget. – Jeg er meget glad ved at boe hos Thorvaldsen dette giør at ieg saa meget mere finder mig vel og lykkelig i Rom. –
[...]
Jeg har mange Gange at hilse fra Thorvaldsen, Wahl, Zouega og de andre. –

General Comment

Af brevet citeres kun den del, der har med Thorvaldsen at gøre.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Residences
Persons
Bertel Thorvaldsen · Johan Georg Wahl · Georg Zoëga
Last updated 30.05.2014 Print