The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.2.1806

Dvs. Palazzo Farnese i Rom, hvor Høyer må have studeret maleren Annibale Carraccis (1560-1609) værker, hvilket han meddeler i den del af brevet, der ikke citeres her.

Last updated 30.10.2008