Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 532 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Rom

28.2.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til S: T: Justisraad Abildgaard

Resumé

Høyer rapporterer til Nicolai Abildgaard om sin færden i Rom. Han er glad for at bo hos Thorvaldsen.

Rom d 28e Feb: 1806.

Høystærede kiære Hr Justisraad! Jeg har modtaget Deres meget venskabelige Brev af 31d Dec tillige med det fra Academiet og takker Dem af mit ganske Hierte for den Bevaagenhed, som De altiid saa oprigtig viiser mod mig;
[...]
Jeg kan ikke rose mig af hvad ieg end til nu haver bestilt uagtet ieg altiid er beskæftiget; thi nylig har jeg faaet Tilladelse at arbeide i Farnese ieg har følgelig til nu ikke bestilt andet end see mig om og fundet min Fornøelse i at componere hvortil Thorvaldsen har ved sit Bifald opmuntret mig meget. – Jeg er meget glad ved at boe hos Thorvaldsen dette giør at ieg saa meget mere finder mig vel og lykkelig i Rom. –
[...]
Jeg har mange Gange at hilse fra Thorvaldsen, Wahl, Zouega og de andre. –

Generel kommentar

Af brevet citeres kun den del, der har med Thorvaldsen at gøre.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens bopæle
Personer
Bertel Thorvaldsen · Johan Georg Wahl · Georg Zoëga
Sidst opdateret 30.05.2014 Print