28.2.1806

Sender

C.F. Høyer

Sender’s Location

Rom

Recipient

Nicolai Abildgaard

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til S: T:I Justisraad Abildgaard

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Høyer rapporterer til Nicolai Abildgaard om sin færden i Rom. Han er glad for at bo hos Thorvaldsen.

Document

Rom d 28e Feb: 1806.

Høystærede kiære Hr Justisraad! Jeg har modtaget Deres meget venskabelige Brev af 31d Dec tillige med det fra Academiet og takker Dem af mit ganske Hierte for den Bevaagenhed, som De altiid saa oprigtig viiser mod mig;
[...]
Jeg kan ikke rose mig af hvad ieg end til nu haver bestilt uagtet ieg altiid er beskæftiget; thi nylig har jeg faaet Tilladelse at arbeide i FarneseII ieg har følgelig til nu ikke bestilt andet end see mig om og fundet min Fornøelse i at componere hvortil Thorvaldsen har ved sit Bifald opmuntret mig meget. – Jeg er meget glad ved at boe hos ThorvaldsenIII dette giør at ieg saa meget mere finder mig vel og lykkelig i Rom. –
[...]
Jeg har mange Gange at hilse fra Thorvaldsen, WahlIV, ZouegaV og de andre. –

General Comment

Af brevet citeres kun den del, der har med Thorvaldsen at gøre.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dvs. Palazzo Farnese i Rom, hvor Høyer må have studeret maleren Annibale Carraccis (1560-1609) værker, hvilket han meddeler i den del af brevet, der ikke citeres her.

  3. Høyer boede ligesom Thorvaldsen i Casa Buti, men ikke i de samme værelser.
    Se i øvrigt referenceartiklen Thorvaldsens bopæle.

  4. Den danske maler Johan Georg Wahl.

  5. Den danske arkæolog Georg Zoëga.

Last updated 30.05.2014