Back to H

N.L. Høyen

Biografien er under udarbejdelse.

Høyen foretog sin store dannelsesrejse 1822-25, hvor han opholdt sig længe i Dresden og lærte dér J.C. Dahl, Caspar David Friedrich, Carus Carl Gustav og den tyske forfatter Ludwig Tieck (1773-1853). I Tyskland besøgte han også Johann Wolfgang von Goethe og Sulpiz Boisserées berømte kunstsamling, dengang i Stuttgart.

Han ankom til Rom i november 1823 og blev her ven med Thorvaldsen, Hermann Ernst Freund og Just Mathias Thiele.

Ved sin hjemkomst til København blev han en af medstifterne af Kunstforeningen af 1825.

Høyen blev professor i kunsthistorie på Kunstakademiet fra 1829. I 1856 blev han docent i kunsthistorie på Københavns Universitet. Begge poster beholdt han til sin død.

Han var 8.3.1830 et af de første medlemmer af festforeningen De danske Romere i København.

Portrættet til højre er udført af N.B. Krossing (1795-1854) efter forlæg af Christen Købke og findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Høyen ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

N.L. Høyen, gravmæle, Assistens Kirkegård, København
Høyens gravmæle

Last updated 07.05.2020

N.B. Krossing efter Christen Købke: N.L. Høyen, 1830

N.L. Høyen

Niels Lauritz Høyen 1798-1870 Danish Art historian
To Thorvaldsen2 Doc.

To and from others23 Doc.
Mentioned in44 Doc.