N.B. Krossing efter Christen Købke: N.L. Høyen, 1830

N.B. Krossing efter forlæg af Christen Købke: N. L. Høyen, 1830, litografi, 323 x 239 mm, Kobberstiksamlingen, inv.nr. KKS9845