Tilbage til Z

Federico Zoëga

Federico Zoëga var søn af Thorvaldsens gode ven, Georg Zoëga. Efter faderens død 1809 kom han i pleje først hos familien Labruzzi og siden hos familien Schubart.
Han var den eneste overlevende søn ud af fire efter sine forældre.
Zoëga blev tilknyttet universitetet i Beauvais som professor i fysik og havde her både hustru, børn og barnebarn, jf. hans brev til Thorvaldsen af 12.8.1842.

Referencer

  • A.D. Jørgensen: Georg Zoega. Et mindeskrift, København 1881, p. 95.

Sidst opdateret 07.01.2013

Federico Zoëga

Federico/Federigo/Frederik Salvator Zoëga 1798 - efter 1870 Italiensk Professor
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i14 dok.