eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 18131898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
1807 - 1808 Minerva og Prometheus, A319.
Senest 14.1.1807 Bacchus giver Amor at drikke, C715, udføres til Herman Schubarts fødselsdag.
14.1.1807 Deltager i fejringen af Herman Schubarts fødselsdag i Rom, arrangeret af Friedrich Matthäi, dog uden fødselarens tilstedeværelse.
Februar 1807 - 22.10.1808 Døbefont, marmor, Brahetrolleborg Kirke, Fyn, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.
Forår 1807 Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil. Kendes kun fra Mori, op. cit.
Senere omarbejdet til Den triumferende Amor, A22.
April 1807 Underviser Ida Brun bl.a. i tegning.
29.4.1807 Marcus Gerhard Rosencrone bestiller en buste af sin afdøde svigerfar Henrik Hielmstierne. Busten modelleres dog først antagelig 1812, jf. A210.
4.5.1807 Udnævnes til æresmedlem af Accademia Italiana. Det vides ikke, om medlemskabet blev effektueret.
Tidligst juni 1807 Maria med Jesus og Johannes, A556, omarbejdelse af relief på Døbefont, A555,2.
Tidligst juni 1807 - senest 1808 Døbefont, A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.
Tidligst juni 1807 - senest 1808 Kristus velsigner børnene, A737, muligvis udført som forarbejde til Døbefont, A555,4.
Senest 6.6.1807 Jacob Laurids Thrane, Dep.36.
Senest juli 1807 Amor og Psyche, A28.
21.9.1807 Thorvaldsen vender tilbage til Rom efter et formentlig kortvarigt ophold på landet.
31.12.1807 Den tysk-nordiske kunstnerkoloni i Rom holder nytårsfest. Til stede er bl.a. Thorvaldsen, Rauch, Wahl, Bøhndel, Wagner, Welcker, Jollage, Hopfgarten, Eberhard, Dall’Armi, brødrene Riepenhausen, Kauffmann og J.L. Lund.