eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 18091898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
1803 Briseis og Achilleus, A490.
Primo 1803 Herman Schubart ankommer til Rom og lærer Thorvaldsen at kende, sandsynligvis ved Georg Zoëgas mellemkomst.
28.1.1803 Lermodellen til Jason med det gyldne skind står med undtagelse af enkelte detaljer færdig. Modellen beses af Friederike Brun, som derefter finansierer støbning af originalgipsen, A52.
Antagelig 19.3.1803 - 1815 Værksted i Vicolo della Catena 30, Piazza Barberini, Rom.
19.3.1803 Fest i anledning af afstøbningen af Jason med det gyldne skind, A52. Thorvaldsen laurbærkrones af Ida Brun.
Tidligst 19.3. - senest 21.3.1803 Thomas Hope ser Jason med det gyldne skind i værkstedet, A52, og bestiller statuen i marmor, A822.
Tidligst 19.3. - senest 21.3.1803 Thorvaldsens hjemrejse udsættes foreløbig som følge af Thomas Hopes bestilling af Jason med det gyldne skind, A52, i marmor, A822.
23.3.1803 Thorvaldsen modtager første rate fra Thomas Hope for Jason med det gyldne skind, A822.
23.3.1803 - august 1803 Finelli & Keller indleder arbejdet på Jason med det gyldne skind, A822.
23.3.1803 - august 1803 Indgår kontrakt med billedhuggerne Finelli & Keller om levering af en marmorblok og udførelse af det grundlæggende huggearbejde på Jason med det gyldne skind, A822.
3.4.1803 Møder Friederike og Ida Brun i Borghese-parken. Beder Ida udføre attituder med ordene: “o kuns nogle Stillinger!”
13.5.1803 Deltager i afskedsfesten for Friederike Brun sammen med mange af Roms notabiliteter.
Sommer 1803 Thorvaldsen er syg.
Sommer 1803 Tilbringer sommeren i Albano, antagelig i selskab med Anna Maria Uhden.
10.6.1803 Friederike og Ida Brun forlader Rom.
Antagelig september 1803 Vender tilbage til Rom fra sit sommerophold i Albano.
November 1803 Herman Schubart opfordrer sin søster Charlotte Schimmelmann til at tale Thorvaldsens sag i København.
Antagelig november 1803 - januar 1804 Møder Adam Gottlob Detlef Moltke.
November 1803 - januar 1804 Adam Gottlob Detlef Moltke, A212.
November 1803 - januar 1804 Ivan Vorontsov?, A302.
November 1803 - januar 1804 Jevdokija Ivanovna Golitsyna, jf. A304.
Vinter 1803 - 1804 Møder i Rom den russiske grevinde Irina Vorontsova.