Tilbage til G

Jevdokija Ivanovna Golitsyna

Denne biografi er under udarbejdelse.

Fyrstinde Golitsyna opholdt sig i Rom i vinteren 1803-04 sammen med sin søster grevinde Irina Vorontsova, som bestilte værker fra Thorvaldsens hånd. Også Golitsyna ønskede et af Thorvaldsens arbejder. Under Rom-opholdet fik hun billedhuggeren til at modellere sit portræt, som siden hen blev udført i marmor.

Dette portræt var uidentificeret, indtil kunsthistorikeren Else Kai Sass i 1947 opsporede et portrætmaleri, som uden tvivl forestiller Golitsyna, og som er gengivet i sort-hvid nedenfor. I sit grundlæggende værk om Thorvaldsens portrætbuster sammenligner Sass, op. cit., p. 82-84, maleriet med kolossalbusten i marmor på Thorvaldsens Museum, A304, og konkluderer, at de to portrætter har så store ligheder, at marmorbusten må identificeres som et portræt af Golitsyna.

Tilskrevet Henry Raeburn: Jevdokíja Ivánovna Golítsyn, omkring 1803, tidligere i Vorontsóv-Dásjkov Samlingen, St. Petersborg
Tilskrevet Henry Raeburn:
Jevdokíja Ivánovna Golítsyna, omkring 1803
Tidligere i Vorontsóv-Dásjkov-samlingen
St. Petersborg
Jevdokija Ivanovna Golitsyna
Thorvaldsen:
Jevdokija Ivanovna Golitsyna, 1803-04
A304

Thorvaldsens færdige marmorbuste blev dog aldrig leveret til Golitsyna uvist af hvilke grunde. Han siger i et interview til sin biograf Thiele, at “Fyrstinden af Galliziens Byste ønske uomtalt, da den endnu ikke er fuldført og maaske aldrig bliver det.”
Umiddelbart betragtet ser busten, A304, imidlertid fuldstændig færdig ud, men Sass, op. cit., p. 85, bemærker, at pupillerne er udboret i marmoret på en anden måde, end Thorvaldsen almindeligvis gjorde det – eller fik det gjort af sine assistenter. Hun foreslår derfor, at selv denne lille afvigelse gjorde billedhuggeren så utilfreds med resultatet, at busten blev stående i værkstedet og aldrig nåede frem til sin bestiller. Den findes derfor i dag på Thorvaldsens Museum.

Golitsyna var kendt som en skønhed, der holdt salon i sit palæ i St. Petersborg, hvor hun tiltrak datidens intelligentsia. Hun blev allerede som 19-årig i 1799 portrætteret af den franske maler Elisabeth Louise Vigée-LeBrun i St. Petersborg.

Elisabeth Louise Vigée-LeBrun: Jevdokija Ivanovna Golitsyna, olie på lærred, 137 x 99 cm, 1799, Utah Museum of Fine Arts, Salt Lake City
Elisabeth Louise Vigée-LeBrun:
Jevdokija Ivanovna Golitsyna
Olie på lærred, 137×99 cm, 1799
Utah Museum of Fine Arts, Salt Lake City
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Golitsyna repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 82-90.

Sidst opdateret 12.10.2018

E.L. Vigée-Lebrun: Jevdokija Ivanovna Golitsyna, 1799 #

Jevdokija Ivanovna Golitsyna

1780-1850 Russisk Fyrstinde, salonière
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i2 dok.