Tilbage til M

Adam Gottlob Detlef Moltke

Moltke opholdt sig med sin anden hustru, Marie Christine Wiebel von Wiebelsheim (1774-1808), og sønnen Carl i Rom fra efteråret 1803 til maj 1804. Han bestilte i foråret 1804 to statuer hos Thorvaldsen, som dog siden måtte afbestilles af økonomiske grunde. Det drejede sig om en Bacchus og en Ariadne.

Under sit ophold i Rom omgikkes Moltke foruden Thorvaldsen bl.a. den tyske gesandt Wilhelm von Humboldt og hans hustru, kunstsamler og mæcen Caroline von Humboldt, den danske arkæolog Georg Zoëga og den østrigske maler Angelika Kauffmann. Han rejste med Thorvaldsen til Napoli i april 1804 og, stadig i Thorvaldsens selskab, videre til Firenze ved udgangen af maj samme år. Formentlig kort før afskeden med Thorvaldsen skrev han 23.5.1804 en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213.

Moltke, der var uddannet fra flere tyske universiteter, herunder det i Kiel, rejste en overgang sammen med Jens Baggesen i Tyskland. Som forfatter skrev han både poetiske, historiske og politiske værker og var tilhænger af de politiske ideer, der udsprang af den franske revolution. Hans politiske sympatier førte til et brud med familien, hvorved han mistede arveretten til godset Bregentved.

Thorvaldsens modellerede hans portræt i 1803-1804. Originalmodellen findes på Thorvaldsens Museum, A212, mens marmoreksemplaret er i Kunsthalle zu Kiel, inv.nr. Pl 56. Ifølge Pontoppidan, op. cit., p. 170-171 er marmorbustens proveniens følgende:

Adam Gottlob Detlef Moltke – givet i gave 19.2.1830 til sønnen Magnus Theodor Moltke (busten stod dog antagelig i Thorvaldsens atelier, først i Rom og siden 1833 i København, frem til Adam Gottlob Detlef Moltkes død i 1843, hvorefter den, via Carl Moltke, blev sendt til Magnus) – herfra til dennes søn Carl Ferdinand Ludwig Moltke – og herfra til dennes datter Frieda Kirsten til Karmark ved Eckernförde, født Moltke.

Ved samme lejlighed, som Moltke gav sønnen Magnus føromtalte buste, gav han ham også den østrigske maler Angelika Kauffmanns portræt af sin ældste søn, Carl, som Bacchus, kaldet Bacchus Carolus, malet i Rom under opholdet 1803-04, da Carl var 5-6 år. Dets opholdssted er p.t. ukendt. Også dette maleri var for daværende i Thorvaldsens varetægt.

Referencer

  • 19.2.1830 fra Adam Gottlob Detlef Moltke til Magnus Theodor Moltke (ukendt placering)
  • Brev af 20.3.1830 fra Magnus Theodor Moltke til Adam Gottlob Detlef Moltke (gengivet i Pontoppidan, op. cit., 171-176).
  • Axel Pontoppidan: Digteren og godsejeren Adam Gottlob Detlev Greve Moltke til Noer, Grünewald og Nütschau, København 1939.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 96-103.

Sidst opdateret 26.05.2023

Adam Gottlob Detlef Moltke #

Adam Gottlob Detlef Moltke

Adam Gottlob Detlef Moltke-Nütschau 1765-1843 Dansk, tysk Greve, godsejer og forfatter
Fra Thorvaldsen1 dok.
Til Thorvaldsen5 dok.
I alt6 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i19 dok.