Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til T

Pietro Tenerani

Teksten til denne biografi om Thorvaldsens i en årrække mest betroede assistent er under udarbejdelse.

Tenerani var uddannet fra Accademia di Carrara og kom til Rom 1814 med på et tre-årigt stipendium fra det Toscanske Hof. Han blev ved samme lejlighed varmt anbefalet Thorvaldsen af morbroderen, billedhuggeren og marmorhandleren Pietro Marchetti, jf. brev af 29.3.1814, samt ifølge Tesan, op. cit., p. 232, også på anbefaling af billedhuggeren Giuseppe Cardelli, der var Teneranis onkel og i hvis værksted, han også arbejdede efter sin ankomst til Rom.

Han kom i lære hos Thorvaldsens samtidige kollega Antonio Canova og blev fra 1815 elev hos Thorvaldsen, jf. Tesan, op. cit., p. 232. Han viste sig hurtigt som en dygtig elev og fik i løbet af få år stort ansvar, bl.a. var han sammen med billedhuggeren Hermann Ernst Freund ansvarshavende i Thorvaldsens værksteder under billedhuggerens Danmarksophold 18191820 og stod for den finere bearbejdning af marmorværkerne, jf. eksempelvis brev af 5.1.1820, hvor Herman Schubart beskriver hans arbejde som så fyldestgørende, at værkerne “ikkuns behøves et allersidst Meißels Anstrøg [udført af Thorvaldsen selv]”.

I 1827 var Teneranis færdigheder kommet så vidt, at Thorvaldsen indgik en kontrakt (jf. udkast til kontrakt af 31.3.1827) med Tenerani om udarbejdelsen af monumentet for hertugen af Leuchtenberg, jf. Eugène de Beauharnais, A156, og Livets og dødens genier, jf. A157. Thorvaldsen skulle udføre skitser til det samlede monument og udføre portrætstatuen af Beauharnais, mens Tenerani under Thorvaldsens vejledning skulle stå for de to sidefigurer/-grupper. Samarbejdet gik imidlertid galt på grund af økonomiske og kunstneriske uoverensstemmelser, og det kom til et mundtligt sammenstød mellem de to billedhuggere 17.11.1827, jf. brev fra Tenerani af 18.11.1827. Sagen endte med at blive afgjort retsligt, jf. forligsdokumentet af 31.10.1829.

Tenerani blev i 1833 valgt som professor på Accademia di S. Luca.

Tegningen øverst til højre er et udsnit af et portræt udført af den spanske billedkunstner Federico de Madrazo y Kuntz (1815-94) i juni 1842 i Rom. Tegningen befinder sig på Prado-museet i Madrid.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Tenerani repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • J.B. Hartmann: Thorvaldsen a Roma. Documenti inediti, Rom 1959, p. 11-41.
  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998, p. 232-237.

Sidst opdateret 07.08.2017

Madrazo y Kuntz: Pietro Tenerani, detalje

Pietro Tenerani

1789-1869 Italiensk Billedhugger
Fra Thorvaldsen3 dok.
Til Thorvaldsen10 dok.
I alt13 dok.

Til og fra andre3 dok.
Omtalt i68 dok.