The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Ferdinand 1.

Denne biografi er under udarbejdelse.

Ferdinand 1. bestilte i 1818 en marmorstatue forestillende ham selv hos Thorvaldsen. Statuen skulle opstilles i den nyopførte kirke S. Francesco di Paola i Napoli, men bestillingen blev aldrig realiseret. Efter sigende, jf. Thiele III, p. 384-385, ønskede Thorvaldsen ikke at udføre opgaven, men for at undgå at afvise bestillingen direkte forlangte han en meget høj pris for statuen – 12.000 scudi, se brev af 26.3.1818.

Senere samme år ultimo oktober 1818 besøgte kongen Thorvaldsen i hans værksted i Rom. Han skulle ved den lejlighed have bestilt en rytterstatue forestillende sig selv hos Thorvaldsen. Iflg. Abrahams, op. cit. sagde Thorvaldsen herom:

Da Kongen af Neapel var i Rom, bestilte han hos Canova den ene Rytterstatue til piazza reale i Neapel og den anden hos mig; i mit Atelier, i mine Arbeideres Nærværelse erklærede han dette. Imidlertid hørte jeg intet Videre derom, og Tingen var, at Canova havde tilvendt sig begge Arbeider.

De omtalte rytterstatuer er den af Carlos 3., som Canova udførte 1817-19 på grundlag af en tidligere ufuldendt statue af Napoleon, og den af Ferdinand 1., som Canova udførte 1820-22. Begge rytterstatuer står i dag på den nuværende Piazza Plebiscito i Napoli.
Det må have været sidstnævnte, Ferdinand 1. havde i tankerne ved besøget hos Thorvaldsen. Bestillingen kendes p.t. kun fra denne kilde, og der kom – som det fremgår – heller ikke noget ud af sagen for Thorvaldsens vedkommende.

Ferdinand 1. var konge af Napoli (som Ferdinand 4.) og Sicilien (som Ferdinand 3.) fra 1759. I 1798 og 1806 måtte han retirere til Sicilien, men blev senere genindsat som konge og samlede i 1816 sine besiddelser i kongeriget Begge Sicilier.

References

  • N.C.L. Abrahams: Meddelelser af mit Liv, København 1876, p. 327.
  • Thiele II, p. 384-385.

Last updated 03.08.2018

Ferdinand 1.

Ferdinand 1. af Begge Sicilier 1751-1825 Italian King of the two Sicilies
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in5 Doc.